• Studieretninger 2017-2018
  Gymnasiet
 • Gymnasieelever vinder DMiSprog
  Gymnasiet
 • Optagelse til folkeskolen
  Folkeskolen
 • Sankt Annæ Spirekor synger julen ind
  Spirekor koncert
 • Julekoncert i Jesuskirken
  Københavns Drengekor
 • JULEKONCERT
  Københavns Drengekor
 • Billetsalget er startet til Pigekorets to store julekoncerter
  Pigekoret
 • Sankt Annæ Pigekor med Danmarks Underholdningsorkester
  Koncert
 • Julekoncert med Sankt Annæ Koncertkor, Det Rytmiske Gymnasiekor, Sankt Annæ Kammerkor og Sankt Annæ MGK
  Gymnasiekor
 • Ny dirigentworkshop for unge musikere
  Sankt Annæ Symfoniorkester
 • SASO spillede fire udsolgte koncerter med Kaj og Andrea
  Sankt Annæ Symfoniorkester
 • Total Torsdag
  Koncert
 • OPTAGELSESPRØVEKONCERT
  Musikalsk GrundKursus
P5120388
Nyt årsskrift
Sankt Annæ Gymnasium
Årets gang i tekst og billede er publiceret i årsskriftet for 2016.
Københavns Drengekor

Københavns Drengekor består af 60-80 veluddannede drengesangere og 30 professionelle mandskorsangere. Drengene uddannes på Sankt Annæ Gymnasium, Københavns Kommunes sangskole, til at virke på højeste kunstneriske niveau indenfor kormusikken.

Sankt Annæ Pigekor

Sankt Annæ Pigekor har som et af Danmarks bedste pigekor en fremtrædende rolle i dansk korliv og er blandt andet kendt for sine opførelser af nykomponeret, nyklassisk og rytmisk musik. Koret samarbejder ofte med professionelle musikere, andre kor og ensembler.

Gymnasiekorene

I gymnasiet er der mulighed for at synge i enten rytmisk eller klassisk kor. Overbygningen på det klassiske kor er kammerkoret.

Musikalsk Grundkursus

MGK på SAG er et intensivt 4-årigt studieforløb med konservatorieforberedende indhold og niveau kombineret med en gymnasial uddannelse.

KALENDER
NYHEDER