Sankt Annæ Gymnasium
Trivselsfondens årlige medlemsmøde

Vi glæder os til at se forældre til en hyggelig aften mandag den 29. oktober 2018 kl. 19.00 i kantinen.

Trivselsfondens årlige medlemsmøde

Aftenens program:

Kl 19.00 Velkomst v/ Rektor Anette Holst

  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Kort orientering & beretning om fondens virksomhed i det forgangne år v/ formanden
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2017 v/ kassereren. Klik her for at åbne regnskabet
  4. Godkendelse af punkt 2 og 3
  5. Behandling af indkomne forslag 5a: Forslag om vedtægtsændring (øget uddeling)
  6. Orientering vedrørende indeværende års planer og budget.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer blandt forældre og evt. blandt udgåede elever.
  8. Meddelelse om bestyrelsens sammensætning for det kommende år.
  9. Valg af revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret, den anden valgt blandt medlemmerne.
  10. Evt.

Trivselsfonden byder på en kop kaffe/te.

Kl. ca. 20.00 efter endt Medlemsmøde kommer aftenens højdepunkt, nemlig når 3. klasserne skal optræde for første gang.

Der vil også være mulighed for at handle hos Trivselsfondens tøjsalg – så husk kontanter! – Vi tager også imod MobilePay! – og så er der naturligvis også mulighed for at blive valgt ind i Trivselsfondens bestyrelse og til skolens ”forældre-SERVICEKORPS”.

Mange hilsner og på gensyn!
– fra Trivselsfondens bestyrelse.

KALENDER OG NYHEDER