Sankt Annæ Gymnasium
Valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen 2018

Inden den 8. juni 2018 skal der vælges forældrerepræsentanter til Sankt Annæ Gymnasiums bestyrelse.

Der skal vælges fire bestyrelsesrepræsentanter og 2 suppleanter fra folkeskolen og gymnasiet. Valgperioden er fire år fra 1.
august 2018 -31. juli 2022 .

Hvornår

Valget foregår med disse frister:

  • Fra den 16. april til 21. maj fremlægges valglister på skolen.
  • Den 21. maj er sidste frist for opstilling af kandidater.

Hvordan stiller du op til bestyrelsen

Du fortæller at du stiller op til bestyrelsen ved enten at sende en mail til rektors sekretær Helen Pedersen cl8a@buf.kk.dk eller ved henvendelse på skolens kontor, hvor man kan skrive sig på en valgliste.

Hvis der er flere opstillede end der er pladser, afholdes der valg blandt forældrene på skolen om, hvem der skal sidde i bestyrelsen.

> Læs mere her (PDF åbner i nyt faneblad)

KALENDER OG NYHEDER