Trivselsfondens aktiviteter

Trivselsarrangementer i skoleåret 2016/2017

 

Det er besluttet, at der fra skoleåret 2016/17 holdes følgende arrangementer:

  • Motionsdag (14. oktober 2016)  – Det er en fælles dag for både folkeskole og gymnasium med fælles opvarmning o. lign. Der vil udleveret et diplom til eleverne med oplysning om antal løbede kilometer.
  • Julefest 3. – 6. klasser kl. 18 – 20 (7. december 2016)
  • Syng Sammen Aften (24. april 2017). Er også det Store Trivsels Lotteri – Her inviteres elever og forældre til at synge sammen.

Trivselsarrangementer – Sankt Annæ Gymnasium 2017-2029