Trivselsfondens aktiviteter

Trivselsarrangementer i skoleåret 2017/2018

 

Det er besluttet, at der fra skoleåret 2017/18 holdes følgende arrangementer:

  • Motionsdag (13. oktober 2017 ) – Det er en fælles dag for både folkeskole og gymnasium med fælles opvarmning o. lign. Der vil udleveret et diplom til eleverne med oplysning om antal løbede kilometer.
  • Julefest 3. – 6. klasser kl. 18 – 20 (6. december 2017).
  • 3-kors koncert (4. februar 2017)
  • Syng Sammen Aften (23. april 2018)

Trivselsarrangementer – Sankt Annæ Gymnasium 2017-2029

  • Regnskab for Trivselsløbet 2017. Klik her.