Trivselsfondens Bestyrelse

Bestyrelsen vælges efter følgende regler:

Lærerrepræsentanten for folkeskolen vælges af og blandt folkeskolens lærere Lærerrepræsentanten for gymnasiet vælges af og blandt gymnasiets lærere
Elever fra gymnasiet vælges af gymnasiets elevråd
Elever fra folkeskolen udpeges af de to elevråd i fællesskab
Forældrerepræsentanter vælges af de fremmødte forældre på det årlige ordinære medlemsmøde
Repræsentanter for udgående elever vælges af de fremmødte tidligere elever på det årlige ordinære medlemsmøde

Du finder vedtægterne ved at klikke her.

Og du kan se hvem, der sidder i Trivselsfondens bestyrelse i denne adresseliste.

Du finder oplysninger om, hvornår Trivselsfondens bestyrelse holder møder her.

Velkomstfolder for folkeskolen hentes her.

Velkomstfolder for gymnasiet hentes her.