Søg Trivselsfonden

Trivselsfonden for Sankt Annæ Gymnasium har mulighed for at yde tilskud af social karakter til formål, som er knyttet til skolens aktiviteter:

  • Studierejser
  • Ekskursioner
  • Skoleprojekter
  • Kor- og musikalske aktiviteter m.v.

Ansøgning med kopi af årsopgørelse(r) sendes til Trivselsfondens bestyrelse gennem rektor Anette Holst.

Principper for tildeling af tilskud finder du her.

Ansøgningsblanketten findes her.