Hvilken støtte har Trivselsfonden uddelt

I 2015 uddelte Trivselsfonden 113.000 kroner til mange forskellige aktiviteter:

 • Støtte til arrangementer i såvel folkeskole som gymnasium som f.eks.:
  • Fastelavnsfest for 3.-4.klasse
  • Frugt ved motionsløbet for hele folkeskolen og hele gymnasiet
 • Støtte til brummerrejse til Barcelona
 • Støtte til Juniormandskorets turné til Helsinki
 • Støtte til korweekend for Gymnasiekoret
 • Støtte til translokation, gaver, foredragsholdere mv.
 • Støtte til arrangementer for personalet
 • Sociale, individuelle tilskud til elever, der ikke har råd til korrejser eller studierejser
 • Legekasser og blomsterudsmykning til hvert års nye 3. klasser