Hvilken støtte har Trivselsfonden uddelt

I skoleåret 2016/17 uddelte Trivselsfonden 115.000 kroner til mange forskellige aktiviteter:

 • Støtte til arrangementer i såvel folkeskole som gymnasium som f.eks.:
  • Legetøj til nye 3.klasser
  • Krybbespil ved julefesten
  • Præsentationsaften for nye 1.g’ere
  • Fastelavnsfest for 3.-4.klasse
  • Frugt ved Trivselsløbet for såvel folkeskolen som gymnasiet
  • Tilskud til studierejse for en gymnasieklasse
  • Dimissions fest for 9.klasserne & familie.
  • Translokation for studenter og gymnasieelever
 • Støtte til brummerrejse til Barcelona
 • Støtte til korweekend for Gymnasiekoret
 • Støtte til studietur til Kina
 • Støtte til gaver, foredragsholdere m.v.
 • Støtte til arrangementer for personalet
 • Støtte til sociale, individuelle tilskud til elever, der ikke har råd til korrejser eller studierejser