Mødemateriale SAG Afdelingsbestyrelse 2014 – 2015

Møde i SAG afdelingsbestyrelse 2. juni 2015

Bilag 1.1 – Dagsorden til afdbestyrelsesmøde 020615
Bilag 2.1 – Referat fra afd.bestyrelsesmøde 180315
Bilag 3.1 – Oversigt møder i de 3 bestyrelser 2015-2016
Bilag 5.1 – Campus på Carlsberg
Bilag 6.1 Bemærkninger til dagsordenen pkt. 6
Bilag 7.1 – Bemærkninger-til-dagsordenens-pkt.-7
Bilag 7.2 – Udkast til udtalelse fra afd.bestyrelsen om byggeproces
Bilag 8.1 – Elevplan – eksempel 6.kl
Bilag 8.2 – Elevplanssammenligning
Bilag 8.3 – Lektionsfordelingsplan

Møde i SAG Afdelingsbestyrelse 18. marts 2015

Bilag 1.1. – Dagsorden til afdbestyrelsesmøde 180315
Bilag 2.1 – Referat fra afd.bestyrelsesmøde 041214
Bilag 4.1 – Forretningsorden for afdelingsbestyrelsen SAG
Bilag 5.1.1. – FO/SA december_
Bilag 5.2.1. – Budget 2015 folkeskole og sangafdeling
Bilag 5.3.1. – Gym
Bilag 5.3.2. – Årsrapport-2014
Bilag 5.3.3. – Revisionsprotokollat

Bilag 6.1 – Fremstilling af hovedkonklusioner og anbefalinger
Bilag 6.3. – Indskolingforsø
Bilag 7.1 – Referat forældrearbejdsgruppe-5-marts
Bilag 7.3 – Lektionsfordelingsplan
Bilag-8.1 – Gymasieelevernes trivselsundersøgelse

Bilag 9.1. – Oversigt over møder i de 3 bestyrelser

Møde i SAG afdelingsbestyrelse 4. december 2014

Bilag 1.1. – Dagsorden til afdbestyrelsesmøde-041214
Bilag 2.1 – Referat fra afd.bestyrelsesmøde SAG 291014
Bilag 3.1 Forretningsorden for afdelingsbestyrelsen SAG
Bilag 4.1 – Datoforslag afdelingsbestyrelse revideret
Bilag 5.1 – Bemærkninger til Gymnasie budget 2015
Bilag 5.2 – Gymnasie budget 2015
Bilag 5.3 – Orientering om finanslovforslaget for2015 STX
Bilag 6.1 – Ferieplan 2015-16

Møde i SAG afdelingsbestyrelse 29. oktober 2014

Bilag 1.1. – Dagsorden til afdbestyrelsesmøde 291014
Bilag 2.1 – Referat fra bestyrelsesmøde 020614
Bilag 3.1 – Vedtægt for SAG og ESCPH
Bilag 3.2 – Sammensætning afdbestyrelsen
Bilag 3.3 – Sammensætning Campusbestyrelsen
Bilag 4.1 Forretningsorden for afdelingsbestyrelsen
Bilag 5.1 – Datoforslag afdelingsbestyrelsen 2014-15
Bilag 5.2 – Udkast til datoer i Campusbestyrelsen
Bilag 6.1 – Kvalitetsrapport 2014 folkeskolen
Bilag 7.1 – Principper for tilsyn ved aktiviteter ud af huset
Bilag 8.1 – Studieretninsudbud-2015
Bilag 9.1 – Indberetning vedr. klassekvotient
Bilag 11.1 – Budget 2015 sankt-annae-mgk-center