Mødemateriale SAG Afdelingsbestyrelse 2016 – 2017

Møde i SAG Afd.- og Campusbestyrelse 4. april 2017

Bilag 1.1 – Dagsorden til afd.- og Campusbestyrelsesmøde 040417
Bilag 2.1 – Referat fra afd.- og Campusbestyrelsesmøde 120117
Bilag 4.1 – Brev til Pia Allerslev – Helhedsrenovering
Bilag 4.1.1 – Svar fra Pia Allerslev – Helhedsrenovering
Bilag 4.2 – Brev helhedsrenovering Borgerrepræsentationen
Bilag 4.3 – Notat om efterslæb på bygningsmæssige rammer
Bilag 5.1 – Regnskabsafslutning FO og SA
Bilag 5.2 – Budget FO og SA 2017
Bilag 5.3 – Regnskabsafslutning ESCPH 2016
Bilag 5.4 – Budget 2017 ESCPH
Bilag 5.5 – Årsrapport 2016 – Gymnasiet
Bilag 5.5.1 – Revisionsprotokollat 2016 til Årsrapport
Bilag 8.1.1 – Oversigt over gymnasiets studieretninger
Bilag 8.1.2 – Ansøgning til UVM-minister Merete Riisager – lokal-studieretning
Bilag 8.2.1 – Talentprogrammer SAG

Møde i SAG Afd.- og Campusbestyrelsesmøde 12. januar 2017

Bilag 1.1 – Dagsorden til afd.- og Campusbestyrelsesmøde 120117
Bilag 2.1 – Minutes ESCPH- and Campus board meeting-26-09-2016
Bilag 2.2 – Referat fra ordinært afdelingsbestyrelsesmøde 031116
Bilag 4.1 – Fælles vision udkast
Bilag 6.1 – Gym budget 2017 med kommentarer
Bilag 6.2 – UVM almengymnasiale uddannelser
Bilag 7.1.1 – Kontaktforældremøde 200317
Bilag 8.2.1 – Svar på dispensationsansøgning Gym
Bilag 8.2.2 – Brev til UVM-minister
Bilag 8.3.1 – Grundforløb – skemaeksempel.

Møde i SAG afdelingsbestyrelse 3. november 2016

Bilag 1.1 – Dagsorden til afd.bestyrelsesmøde 031116
Bilag 2.1 – Referat fra afd.bestyrelsesmøde 070916
Bilag 4.1 – Bekendtgørelse om elevers og kursisters betaling for undervisningsmidler i de gymnasiale og erhvervsuddannelserne
Bilag 4.2 – Deltagerbetaling for undervisningsmidler
Bilag 4.3 – Orientering af tilskud for 2017 gym
Bilag 5.1.1 – Udkast til ordensregler for folkeskole
Bilag 5.2.1 – FSR 2015 og 2016
Bilag 6.2.1 – Dispensationsansøgning
Bilag 6.2.2 – Referat fra møde i folkeskoleunderudvalg 11.10.16
Bilag 6.3.1 – Studieretningsudbud Gym skoleåret 2017-18

Møde i SAG Afdelingsbestyrelse 7. september 2016

Bilag 1.1. – Dagsorden til afd.bestyrelsesmøde 070916
Bilag 2.1 – Referat fra SAG Afd.- og Campusbestyrelsesmøde 020616
Bilag 4.1 – Indsatsområder SAG 2015-16 evaluering
Bilag 4.2 – Udkast til indsatsområder 2016-17
Bilag 5.1 – Vision for SAG og ESCPH – første bud
Bilag 7.1 – Halvaarsregnskab FO SA
Blag 7.2 – Halvårsregnskab gym og mgk
Bilag 9.1-1 – Skolestartsbrev fra UVM
Bilag 9.3.1 – Indstilling om kapacitet i gymnasiet skoleåret 2017-18