Mødemateriale SAG afdelingsbestyrelse 2017 – 2018

Møde i SAG Afd.- og Campussbestyrelsen 12. april 2018

Møde i SAG Afdelingsbestyrelse 8. februar 2018

Bilag 1.1 – Dagsorden til afd.bestyrelsesmøde 080218
Bilag 2.1 – Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde 071217
Bilag 6.1 – Kontoplan kvantum skole
Bilag 8.1 – Tekst hjemmeside tidsplan vedr valg til bestyrelser
Bilag 8.2 – Tidsplan – valg til skolebestyrelsen 2018
Bilag 8.3 – Få indflydelse stil op til skolebestyrelsesvalg
Bilag 8.4 – Få inspiration til at engagere forældrene 2018
Bilag 9.1 – Studie ordensregler og antimobbestrategi 2017-18

Møde i SAG Afd.- og Campusbestyrelse 7. december 2017

Møde i SAG Afdelingsbestyrelse 12. september 2017

bilag-1.1—dagsorden-til-sag-afd-bestyrelsesmoede-120917
bilag-2.2—referat-fra-afdelingsopdelt-moede-sag-180517

bilag-5.1—kommissorium-strategigruppen-210817
bilag-6.1—elevernes-ferieplan-2018-19
bilag-7.1—fo-sa—31304_r-opfoelg-07-17 bilag-7.2—gym-31300_r-opfoelg-07-17
bilag-8.1—2016-17—indsatsomraader-sag
bilag-8.2—2017-18—indsatsomraader bilag-9.2—lektionsfordelingsplan-fo-sa-2017
bilag-10.1—brev-fra-mette-with-hagensen-og-merete-riisager-til-folkeskolens-skolebestyrelser bilag-10.2.1—dispensationsansoegning-til-lokal-studieretning
bilag-10.2.1.1—oversigt-over-samarbejdspartnere-mm
bilag-10.2.1.2—oversigt-over-studieretningen
bilag-10.2.1.3—dramatik-a—forsoegslaereplan-stx-august-2017