Mødemateriale til SAG Afdelingsbestyrelsesmøder i skoleåret 2018 – 2019

Møderækken for bestyrelsesmøderne i 2018 – 2019 finder du her.

Ordinært SAG- og Campusbestyrelsesmøde 11. april 2019

Bilag 1.1 – Dagsorden til Campus og SAG Afd. Bestyrelsesmøde 110419

Bilag 2.1 – Referat fra Campus og SAG Afd. bestyrelsesmøde 131218

Bilag 2.2 – Referat fra SAG Afd. bestyrelsesmøde-210219

Bilag 5.1 – Årsrapport 2018

Bilag 5.2 – Revisionsprotokollat 2018 Årsrapport

Bilag 6.1 -Regnskabsopfølgning FO/SA

Bilag 6.2 – Regnskabsopfølgning ESCPH

Bilag-7.1 – Budget FO/SA 2019

Bilag-7.2 Budget ESCPH 2019

Bilag 9.2.1 – Dispensation Valgfag

Bilag 9.3.1 – Lektionsfordelingsplan – Elever – 2019/20

Ordinært SAG Afdelingsbestyrelsesmøde 21. februar 2019

Bilag 1.1 – Dagsorden til SAG afd. bestyrelsesmøde 210219

Bilag 2.1 – Referat fra Campus- og SAG afd-bestyrelsesmøde 131218

Bilag 5.3.1 – Ledelses- og revisorerklæring om klassekvotient 2018-19

Bilag 5.4 – Fraværsindsatser 2018

Bilag 6.2.1 -Udkast til princip for Røgfri skoletid

Bilag 6.5.1 – Beslutningsgrundlag for dispensationsansøgning

Ordinært Campus- og SAG Afdelingsbestyrelsesmøde 13. december 2018

Bilag 1.1 – Dagsorden til Campus- og SAG Afd.bestyrelsesmøde 131218

Bilag 2.1 – Referat fra SAG Afd. bestyrelsesmøde 0410181

Bilag 5.1 – Gym-budget med noter 2019

Bilag 5.1.1 – Orientering om finanslovforslaget 2019

Bilag 5.2 – MGK budget 2019

Bilag 5.2.1 – Opsumering MGK budget 2019

Bilag 7.1.1 – Måltal for GYM-fravær

Ordinært SAG Afdelingsbestyrelsesmøde 2. oktober 2018

Bilag 1.1 – Dagsorden til SAG Afd.bestyrelsesmøde 4. oktober 2018

Bilag 2.1 – Referat fra bestyrelsernes Strategiseminar 7. juni 2018


Bilag 7.1 – SAG’s Indatsområderne 2017-18


Bilag 7.2 – SAG’s Indsatsområder for 2018-19


Bilag 8.1 – Regnskabsopfølgning FO/SA


Bilag 8.2 – Regnskabsopfølgning GYM


Bilag 9.1 – Fakta om forslag til Finanslov 2019 GYM


Bilag 9.2 – Finanslov 2019 – udvikling i tilskud


Bilag 10.2.1 – Kapacitet i gymnasiet til skoleåret 2019/2020

bilag-10.2.2—udbud-af-studieretninger-paa-sag-i-skoleaaret-19-20

Bilag 11.1.1 – Digital dannelse – Årsplan 2018

Bilag 11.2.1 – Referat fra forældreudvalg 15. maj 2018