Medlemmer i Campusbestyrelsen

Campusbestyrelsen består af 14 medlemmer med stemmeret:

  • 1 medlem udpeget af og blandt medlemmerne af Borgerrepræsentationen
  • 3 eksterne medlemmer udpeget af den administrerende direktør for Børne- og Ungdomsforvaltningen.
  • 4 medlemmer valgt af forældre i folkeskolen, gymnasiet og hhv. Primary og Secondary (fra 2018) på europaskolen.
  • 4 medlemmer valgt af og blandt Sankt Annæ Gymnasiums medarbejdere med repræsentation fra folkeskolen inkl. sangskolen, gymnasiet, European School Copenhagen og det teknisk-administrative personale.
  • 2 medlemmer valgt af henholdsvis det store elevråd i folkeskolen/gymnasiet og på European School Copenhagen (fra 2018)

Her finder du listen over campusmedlemmer-2022-2023