Mødematerirale 2015 – 2016

Møde i Campusbestyrelsen 29. oktober 2015

Bilag 0.1- Revideret sammensætning Campusbestyrelsen
Bilag 1.1 – Dagsorden til Campusbestyrelsesmøde 180315
Bilag 2.1 – Referat fra Campusbestyrelsesmøde 12. maj 2015
Bilag 6.1 – Ferieplan 2016-17
Bilag 8.1 – Nyhedsbrev august 2015
Bilag 9.1 – Sagsfremstilling og indstilling studieretninger Gymnasiet Skoleåret 2016-17
Bilag 9.2 – Sagsfremstilling og indstilling om kapacitet gymnasiet skoleåret 2016-17

Møde i Campusbestyrelsen den 1. december 2015

Blag 1.1 – Dagsorden til Campusbestyrelsesmøde 011215
Bilag 2.1 – Referat fra Campusbestyrelsesmøde 29102015
Bilag 4.1 – Pressemeddelelse byggeriet af europaskole
Bilag 6.1 – Gymnasiebudget 2016 med bemærkninger
Bilag 6.1a – Fremskrivning af budget 2016
Bilag 6.2 – MGK budget 2016
Bilag 7.1.1 – Kvalitetsrapport SAG grundskole
Bilag 7.1.2 – Skolens vurdering om indsatser kvalitetsrapport 2015
Bilag 7.2.1 – Referat fra kontaktforældremødet 281015

Ekstraordinært møde i Campusbestyrelsen 14. april 2016

Bilag 1.1 – Dagsorden til SAG afd.- og Campusbestyrelsesmøde 140416
Bilag 2.1 – Årsrapport 2015
Bilag 2.1.1 – Revisionsprotokolat2015
Bilag 2.1.2 – Revisionsprotokollat til underskrift
Bilag til pkt. 3 – Konvertering af studietid til to voksenordning

Møde i Campusbestyrelsen den 2. juni 2016

Bilag 1.1 – Dagsorden til SAG afd.-og Campusbestyrelsesmøde 020616
Bilag 2.1 – Referat fra Campusbestyrelsesmøde 011215
Bilag 2.2 – Referat fra SAG afd.bestyrelsesmøde 010316
Bilag 2.3 – Referat fra SAG afd.- og Campusbestyrelsesmøde 140416
Bilag 3.1 – Fakta om det almene gymnasium
Bilag 5.1 – Principper for ferieplanlaegning BUF
Bilag 5.2 – Ferieplan 2017-18 fo-gy
Bilag 5.3 – Elevernes ferieplan 2017-2018
Bilag 9.1 – Høringsbrev fritidstilbud escph
Bilag 9.2 – Indstilling til organisering af fritidstilbud som kkfo eller fritidshjem
Bilag 9.3 – Summary of the case
Bilag 10.1 – Ny Mødestruktur
Bilag 10.2 – Oversigt over møder i de 3 bestyrelser 2016-2017