Sankt Annæ Gymnasium
Databeskyttelse

Kontakt

Hvis du har spørgsmål om Sankt Annæ Gymnasiums behandling af dine personoplysninger og om dine rettigheder i den forbindelse, er du velkommen til at kontakte skolen på sag@kk.dk.

Sankt Annæ Gymnasium er en institution under Københavns Kommune og skolens databeskyttelsesrådgiver er derfor kommunens databeskyttelsesrådgiver.

 

Persondatapolitik

Til dig, der er gæst, censor, foredragsholder, praktikant, jobansøger, afsender af post til skolen, håndværker, rengøringsmedarbejder eller lignende: Sådan behandler vi dine personoplysninger.

I forbindelse med vores drift og administration behandler Sankt Annæ Gymnasium oplysninger om enkeltpersoner (personoplysninger). Hvis du har skrevet til, sendt os en jobansøgning, besøgt, kommunikeret eller samarbejdet med Sankt Annæ Gymnasium, eller hvis vores drift og administration i øvrigt har gjort det nødvendigt, behandler vi personoplysninger om dig. Du kan læse nedenfor, hvilke oplysninger om dig vi må bruge, og hvad dine rettigheder er.

Hvilke personoplysninger behandler vi?

Sankt Annæ Gymnasium behandler de personoplysninger, som du selv giver til os, fx dine kontaktinformationer samt de oplysninger, der er årsagen til dit ophold på skolen eller din henvendelse.

Hvis du er praktikant eller censor eller hvis du modtager et honorar fra os som fx foredragsholder, registrerer vi også dit CPR-nummer.

Sankt Annæ Gymnasium kan også indhente oplysninger om dig fra andre end dig selv, hvis vi har hjemmel til det i lovgivningen eller du selv har givet samtykke til det på forhånd.

Som led i illustrationen af Sankt Annæ Gymnasiums hverdag, arrangementer og højdepunkter fotograferer og videofilmer vi nogle gange på skolens område. Der vil primært være tale om situations- og stemningsbilleder og –film. Disse fotos og film kan efter omstændighederne blive offentliggjort på vores hjemmeside og via forskellige medier (fx på skolens profil på sociale medier, i trykte publikationer, på plakater, reklamer, bannere, på skolens info-skærme samt i artikler i fx dagblade, aviser og på tv).

Hvis du ikke ønsker at blive fotograferet eller filmet som beskrevet, kan du sige det til fotografen, men derudover skal du også selv være opmærksom på at holde dig ude af situationer, hvor der fotograferes eller filmes. Hvis du ved en fejl alligevel bliver fotograferet eller filmet og fotografiet/filmen bliver vist fx på vores hjemmeside, kan du altid henvende dig til vores webmaster og bede om at få det fjernet.

Hvor behandles dine personoplysninger?

De personoplysninger, som Sankt Annæ Gymnasium behandler, vil blive behandlet og opbevaret i skolens it-systemer, hvortil kun skolens medarbejdere med tjenstlige opgaver, der konkret berettiger til det, har adgang.

Dine rettigheder

  • Retten til at få orientering om behandling af dine personoplysninger: Du har ret til at få oplyst, at vi behandler personoplysninger om dig og hvorfor, jf. artikel 13 og 14 i databeskyttelsesforordningen. Disse oplysninger får du her.
  • Hvis du ønsker mere udførlige oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte skolens kontaktperson eller skolens databeskyttelsesrådgiver (se kontaktoplysninger nedenfor).
  • Retten til indsigt: Du kan få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, hvad formålet med behandlingen er, hvor længe vi opbevarer personoplysningerne om dig, hvor vi har oplysningerne fra (hvis vi ikke har modtaget dem fra dig) samt hvem vi evt. videregiver dine oplysninger til, jf. art. 15 i databeskyttelsesforordningen.
  • Din ret til indsigt kan dog være begrænset, hvis hensynet til private interesser, fortrolighed om tredjemands oplysninger eller tavshedspligt i den offentlige forvaltning kræver det, jf. databeskyttelseslovens § 22.
  • Retten til indsigelse: Du kan gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger og eventuelt kræve, at oplysningerne bliver slettet, berigtiget eller begrænset, jf. artikel 21 i databeskyttelsesforordningen.
  • Retten til berigtigelse: Du kan få rettet eller suppleret personoplysninger om dig, som er forkerte eller ufuldstændige, jf. artikel 16 i databeskyttelsesforordningen.
  • Retten til begrænsning af behandlingen: du har ret til at få begrænset vores behandling af dine personoplysninger, hvis der er særlige grunde til det, jf. artikel 18 i databeskyttelsesforordningen.
  • Retten til sletning: Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt af hensyn til Sankt Annæ Gymnasiums behov for at kunne dokumentere vores administration og drift herunder overfor revisionen. Vi opbevarer sjældent personoplysninger i mere end 5 år fra udgangen af det kalenderår, registreringen angår.

Sådan gør du brug af dine rettigheder: du skal kontakte skolen på sag@kk.dk eller kommunens databeskyttelsesrådgiver og oplyse, hvilken ret du ønsker at gøre brug af og hvorfor. Vi vil herefter undersøge, om vi er enige med dig i dit ønske. Hvis vi ikke umiddelbart er enige, hører du fra os med en begrundelse for, hvorfor dit ønsker ikke kan imødekommes. Du vil i så fald få lejlighed til at udtale dig, før vi træffer endelig afgørelse om, hvorvidt dit ønske vil blive imødekommet. Vores afgørelse herom skal følge forvaltningslovens regler om høring, begrundelse og klagevejledning, jf. forvaltningslovens §§ 19–25.

 

 

Cookiepolitik

Vi vil vi gerne tilbyde en overskuelig og brugervenlig hjemmeside med informationer og tilbud, som er relevante for dig. For at det kan lade sig gøre, indsamler vi ved hjælp af cookies oplysninger om, hvordan du og andre besøgende bruger hjemmesiden.

Hvad er cookies?

En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Cookies kan indeholde tekst og tal herunder fx datoer. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus. Nogle cookies bliver liggende på din computer, efter at du lukker browseren, mens andre slettes efter 30 min., eller når browseren lukkes.

Google Analytics

Vi bruger cookies fra Google Analytics til statistiske formål for at forbedre brugervenligheden på hjemmesiden, og videregiver i den forbindelse IP-adresser til Google Analytics. Oplysningerne benytter vi bl.a. til at få viden om, hvor mange besøgende der er, og om brugeradfærd. Vi kan bl.a. se, hvor de besøgende kommer fra, hvilke sider de besøger, og hvor længe de opholder sig på siderne. Det giver os en viden om, hvilke sider der fungerer, og hvilke sider vi bør forbedre.

Google kan videregive informationerne til tredjepart, hvor loven kræver dette, eller til tredjepart, som udfører opgaver for dem. Privatlivsvilkårene for Google Analytics >

Du kan undgå brugen af cookies på hjemmesiden

Uanset hvilken browser du benytter, kan du indstille browseren til, at den ikke gemmer cookies. Nogle browsere kan indstilles til ikke at gemme cookies fra bestemte hjemmesider.

Du kan slette cookies

I indstillingerne i din browser kan du slette cookies. På http://minecookies.org/cookiehandtering kan du læse mere om cookies og få vejledning om, hvordan du sletter cookies på forskellige browsere.