Trivselsfonden

Hvad er Trivselsfondens formål?

Trivselsfondens formål er at skaffe og uddele midler til fremme af trivslen på Sankt Annæ Gymnasium.

Hvem er medlemmer af Trivselsfonden?

Alle elever, forældre og ansatte på Sankt Annæ Gymnasium er automatisk medlemmer af Trivselsfonden.

Hvordan får medlemmerne indflydelse?

Der vælges hvert år en bestyrelse. Eleverne udpeger deres repræsentanter via elev råd, lærerne via de pædagogiske råd, forældre og repræsentanten for gamle elever vælger bestyrelsesmedlemmer på det årlige møde for alle medlemmer, der i dt seneste år har været koblet sammen med den første publikums optræden af alle de nye 3. klasseelever i et blandet kor.

Hvor kommer pengene fra?

 • Renter af fondens formue er bundet i et lukket depot med obligationer
 • Overskud ved Tripelkoncert med Drengekor, Pigekor & Gymnasiekor hvert andet år
 • Overskud ved Syng Sammen Aften i koncertsalen
 • Overskud ved Trivselslotteri i forbindelse med Syng-Sammen-Aften
 • Overskud ved Folkeskolens Julefest
 • Salg af t-shirts og andre SAG-effekter ved Syng-Sammen-Aften & Julefest
 • Udlejning af elevskabe i kælderen
 • Trivselsarrangementer.

Hvad bruges pengene til?

I 2014 uddelte Trivselsfonden godt 110.000 kroner til mange forskellige aktiviteter:

 • Støtte til arrangementer i såvel folkeskole som gymnasium
 • Støtte til brummerrejse til Barcelona
 • Støtte til translokation, gaver, foredragsholdere mv.
 • Støtte til arrangementer for personalet
 • Sociale, individuelle tilskud til elever, der ikke har råd til korrejser eller studierejser
 • Legekasser og blomster udsmykning til hvert års nye 3. klasser
 • Fastelavn for 3.-4. klasse
 • Frugt ved motionsløb for hele folkeskolen og gymnasie.

 

 

KALENDER OG NYHEDER