Ledelsen

Rektor
Anette Holst
cy2q@kk.dk

Sanginspektør
Mogens Halken
mohalk@kk.dk 


Folkeskolen

Leder af folkeskoleafdelingen
Malene Wegener Knudsen
cf7m@kk.dk
Tlf.: 3614 0164

Souschef
Jesper Cløigaard Christensen
JE@sag.dk
Tlf.: 3614 0165

Afdelingsleder
Tine Andersen
TA@sag.dk

 

Gymnasiet

Vicerektor
Martin Kristiansen
MAK@sag.dk
Tlf.: 3614 0171

Uddannelsesleder
Erik Mortensen
MO@sag.dk
Tlf.: 3614 0169

Uddannelsesleder
Vibeke Bønding Groth
vbg@sag.dk
Tlf.: 3614 0170

Uddannelsesleder
Mathias Grange Persson
mgp@sag.dk

Afdelingsleder MGK (konstitureret)
Morten Lundby
mlu@sag.dk

Administrationen

Administrativ leder
Hella Helvig Jensen (konstitueret)
IP08@kk.dk
Tlf.: 3614 0151

Leder af teknisk afdeling
Bjarne Rosenvard
bjr@sag.dk