Mødemateriale Campusbestyrelsen 2014 – 2015

Møde i Campusbestyrelsen 29. oktober 2014

Bilag 1.1 Dagsorden til Campusbestyrelsesmøde
Bilag 2.2 Sammensætning i Campusbestyrelsen
Bilag 2.3 Sammensætning SAG afd.bestyrelse
Bilag 3.1 Forretningsorden for Campusbestyrelsen
Bilag 4.1 Datoforslag til mødedatoer i Campusbestyrelsen
Bilag4.2 Datoforslag til SAG afd. bestyrelsen
Bilag 5.1 Kvalitetsrapport 2014 folkeskolen
Bilag 5.1 Kvalitetsrapport 2014 skolens samlede faglige vurdering
Bilag 5.2 Gymnasiets kapacitetsfastsættelse

Møde i Campusbestyrelsen den 4. december 2014

Bilag 1.1 Dagsorden til Campusbestyrelsesmøde
Bilag 2.1 Referat fra konstituerende Campusbestyrelsesmøde 291014
Bilag 3.1 Forretningsorden for Campusbestyrelsen
Bilag 4.1 Reviderede mødedatoer
Bilag 5.2 Gymnasiebudget 2015
Bilag 5.3 Orientering om Finanslovforslaget 2015
Billag 6.1 Ferieplan 2015-16

Møde i Campusbestyrelsen den 18. marts 2015

Bilag 1.1 Dagsorden til Campusbestyrelsesmøde
Bilag 2.1 – Referat fra Campusbestyrelsesmøde 4. december 2014
Bilag 3.1 – Forretningsorden for Campusbestyrelsen
Bilag 4.1 Udkast uofficiel rapport audit Europaskolen
Bilag 5.1 – FO SA December
Bilag 5.2. Budget 2015 FO SA
Bilag 5.3 – Gym december
Bilag 5.3.1. – Årsrapport 2014
Bilag 5.3.2. – Revisionsprotokollat 2014
Bilag 5.4 Europaskolensbudget 2015
Bilag 6.1 – Fremstilling af hovedkonklusioner og anbefalinger
Bilag 6.3. – Indskolingforsøg
Bilag 7.1 – Oversigt møder i de 3 bestyrelser

Møde i Campusbestyrelsen 12. maj 2015

Bilag 1.1 – Dagsorden til Campusbestyrelsesmøde 12. maj 2015
Bilag 2.1 – Referat fra Campusbestyrelsesmøde 180315
Bilag-4.1 – Oplæg kort vision for Campus på Carlsberg
Bilag 5.1 – Overall objectives escph draf
Referat fra Campusbestyrelsesmøde 12. maj 2015