Sankt Annæ Gymnasium
Sankt Annæ Gymnasium
Advokatundersøgelse af krænkelser på SAG

Har du oplevet eller er vidne om krænkelser på SAG?

Københavns Kommune har indgået aftale med advokatfirmaet Bech-Bruun.

Klik her og læs Bech-Bruuns kommissorium, hvor de beskriver undersøgelsens baggrund, formål og vejledning til anmeldere og vidner.
Her kan du også få svar på spørgsmål, hvordan Bech-Bruun håndterer anmeldelser og dine rettigheder for anonymitet.

Til elever, forældre og ansatte

af Anette Holst, rektor på Sankt Annæ Gymnasium, 30. juni 2021

En række medier, bl.a. Dagbladet Politiken, har i den seneste tid omtalt, at der tidligere var et grænseoverskridende og seksualiseret miljø i DR’s pigekor. Tidligere pigekorsangere har berettet om stærkt kritisable forhold i koret.

Sankt Annæ Gymnasium har inden for den seneste uge modtaget et antal henvendelser fra tidligere elever, der har oplevet en lignende kultur i deres tid på Sankt Annæ Gymnasium tilbage i 1980’erne og 1990’erne. Henvendelserne drejer sig især om oplevelser i skolens kor.

De beretninger, vi har hørt, vidner om en grænseoverskridende kultur. Der nævnes eksempler på seksuelt krænkende adfærd og relationer, som slet ikke har været i orden.

Dette tager vi på Sankt Annæ Gymnasium meget alvorligt.

Derfor sætter vi sammen med Børne- og Ungdomsforvaltningen en ekstern advokatundersøgelse i gang. Den skal afdække, om der har været udvist krænkende adfærd i relation til korene på Sankt Annæ Gymnasium, samt hvordan dette er blevet håndteret.

Jeg vil gerne opfordre alle med viden om svigt eller krænkelser i relation til Sankt Annæ Gymnasium til at kontakte advokatfirmaet. Kontaktoplysninger til advokatfirmaet vil fremgå af skolens hjemmeside snarest. I kan også kontakte mig på min mail ah@sag.dk eller på min tlf. 2010 5102. I kan være anonyme.

Jeg vil gerne understrege, at vi ikke har kendskab til aktuelle eksempler på krænkende adfærd på Sankt Annæ Gymnasium. De forhold, vi har fået henvendelser om, ligger 20-30 år tilbage i tiden.

Men skulle nogle af jer opleve eller have kendskab til aktuelle eksempler på krænkende adfærd, så kontakt en leder, en lærer, en studievejleder eller mig og fortæl om det. Vi tager det dybt alvorligt og følger op med det samme.

Vi har desuden igangsat en proces, hvor vi umiddelbart efter sommerferien gennemgår alle vores initiativer og retningslinjer for at se, om vi kan gøre endnu mere for at sikre et krænkelsesfrit miljø på vores skole. Elevrådet og bestyrelsen involveres i dette arbejde.

SÅDAN GØR DU, HVIS DU HAR OPLEVET KRÆNKENDE ADFÆRD PÅ SAG:

Kontakt advokatfirmaet Bech-Bruun, som Københavns Kommune har indgået aftale med ved at bruge følgende link:

Link til indberetning af krænkelser – SAG

Med venlig hilsen

Anette Holst
Rektor,
Sankt Annæ Gymnasium

KALENDER OG NYHEDER