Sankt Annæ Gymnasium
Sankt Annæ Gymnasium
Advokatundersøgelse 2022
Advokatundersøgelsen om mulige krænkelser på SAG er nu afsluttet

Som bekendt blev der omkring sommerferien sat en advokatundersøgelse i gang, der skulle undersøge, om elever på Sankt Annæ Gymnasium havde oplevet krænkelser, mens de gik på SAG.

Undersøgelsen er nu færdig.

Der er 39 tidligere elever, der har henvendt sig til advokaterne og fortalt om oplevelser, de har haft på SAG i perioden 1981-2001. Oplevelserne ligger altså 20-40 år tilbage i tiden. Ni af henvendelserne er fra elever, der selv har oplevet krænkende handlinger. De resterende er vidner, der har observeret noget, der skete for andre elever, eller har oplevet et generelt seksualiseret sprogbrug og miljø. Der er i undersøgelsen omtalt flere eksempler på relationer mellem lærere og elever, der slet ikke er OK. Beretningerne vedrører en håndfuld lærere, der har været involveret på forskellige tidpunkter i løbet af de 20 år.

Der er ingen nuværende ansatte involveret. Indberetningerne omtaler fortrinsvis miljøet omkring gymnasiekoret.

Jeg vil gerne understrege, at jeg på ingen måde finder denne slags krænkende hændelser i orden og Jeg er virkelig ked af, at flere elever på SAG i denne periode ikke oplevede et trygt og godt studiemiljø. Jeg er taknemmelig for, at de tidligere elever er stået frem med deres oplevelser og beretninger. Jeg er ked af, at ingen på SAG dengang så det og tog ansvar for at bringe det til ophør. Det skal ikke ske igen og derfor er Jeg er glad for, at der ikke er beretninger om nogle hændelser de sidste 20 år.

Vi vil  på SAG gøre alt, hvad vi kan for at sikre et krænkelsesfrit miljø på SAG. Det skal være trygt for alle elever at gå i skole her.

 

Hvis I er interesserede I at læse hele undersøgelsen, ligger rapporten HER

Der ligger også en pressemeddelelse, der resumerer rapportens indhold HER

 

Anette Holst

Rektor

 

 

KALENDER OG NYHEDER