Sankt Annæ Gymnasium
Sankt Annæ Gymnasium
Kreativiteten blomstrede under Coronakarantænen

2020 vil gå over historien som det år, hvor hele verden på få dage ikke bare talte om Corona, men så en global pandemi i øjnene, som ændrede alt. Også livet og dagligdagen på Sankt Annæ Gymnasium.

Både lærere og elever måtte tage utraditionelle midler i brug under Coronakarantænen for at imødegå de restriktioner, den indebar. Det er der kommet en del finurlige og meget kreative ting ud af.

Elever imponerede med illustrationer

Én af de lærere, der måtte tænke kreativt i en vis fart, var dansklæreren Martin Hamann, som gav sine 1.g elever en noget usædvanlig opgave i påsken.

“Jeg bad eleverne omskrive sagaen om Gunløg Ormstunge til en tegneserie. Eleverne brugte vist det meste af påsken på at tegne. Jeg er selv meget imponeret over resultatet.”, fortæller Martin Hamann

 Vi ved alle, at Sankt Annæ har nogle af landets mest musikalske gymnasielever, men det lader til at kreativiteten blandt eleverne har mange former og udtryk. Illustrationerne har høstet meget ros og anerkendende tilkendegivelser fra ikke mindst billedkunstlærerne på skolen.

Hjemmeforsøg om fossile brændstoffer

Hvordan kan man lave forsøg når man ikke er på skolen?

I naturgeografi havde flere elever under Coronakarantænen et forløb om fossile brændstoffer. Normalt indebærer det forsøg i laboratoriet med olie i kalk , men i år måtte man tænke lidt ud af boksen.

Derfor lavede eleverne forsøg hjemme i køkkenet, hvor de skiftede kalken ud med sand fra sandkassen, den fossile olie ud med den vegetabilske i køkkenskabet.  Forsøget illustrerede olies migration i undergrunden. Eleverne fik således få en ide om, hvordan olien bevæger sig i undergrunden, fordi olie har en lavere densitet end vand.

Normalt siger man jo: “Don’t try this at home”, men lige her var forsøgene både vellykkede og korrekt udførte.

1-0 til karantæne-hjemmeforsøg.

Post-it strip hittede i religion

Julie Debois, der underviser i dansk og religion, fik også en rigtig sjov idé, da hendes klasse på 30 for nylig skulle øve nye fagord i religion i et synkront og virtuel modul.

“Jeg synes, det er vanskeligt at stille spørgsmål og høre én ad gangen og samtidig minde de andre om at mute. Jeg fik idéen at hænge en masse post-its op med begreber, som eleverne kunne vælge. De gule lapper ville dog ikke hænge fast på tapetet, så det endte med, at jeg overklistrede min overkrop med post-its. Jeg valgte så nogle af de mest tilbageholdende elever ud, som fik lov at trække en post-it og redegøre for begrebet. Da alle sedler var taget fra mine skuldre, arme og mave var sekvensen færdig”, beretter Julie.

En ny kategori er født. Post-it strip. Ja, hvem havde set den komme?

Undervisnings takeover og litterær salon

Én ting var fjernundervisning under lockdown. Men genåbningens første fase bød bestemt også på udfordringer i forhold til at skabe en sammenhængende undervisning; nu med klasser opdelt pga. afstandskravene.

Her fik gymnasielærer Signe Westergaard Lund, der underviser i dansk, fransk og billedkunst, også en ret kreativ idé. Hun byttede simpelthen plads med eleverne og lavede et undervisnings take-over.

“Jeg valgte, at lade to elever lede gennemgangen af mine forberedte arbejdsspørgsmål til en analyse af Villy Sørensens novelle “Duo”. De trådte simpelthen i stedet for mig, og skulle få samtalen i rummet til at fungere ved at at dele ordet retfærdigt, lytte godt til de enkelte bidrag og give plads til de diskussioner, der opstod undervejs. Jeg derimod indtog pladsen som elev og pendlede mellem de to lokaler, bød ind undervejs, men lod i høj grad eleverne styre det”, fortæller Signe. “Det var som om analysen blev alles på en ny og meget fagligt konstruktiv måde. En slags litterær salon med 13 omkring bordet”

Læreren som elev. Rolle-byt. Ny dynamik, indsigt og udbytte. Idéen er faktisk slet ikke så tosset.

 

 

 

 

 

 

KALENDER OG NYHEDER