Sankt Annæ Gymnasium
Stillingsopslag
Ledige stillinger

Til ansættelse 1. august 2023 har skolen disse stillinger ledige:

Afdelingsleder til folkeskolen

Vi søger en visionær leder, der brænder for at skabe deltagelsesmuligheder for alle elever.
Se stillingsopslaget her

To lærere til folkeskoleafdelingen

Vi søger to folkeskolelærere på fuld tid – primært på mellemtrinnet:

En lærer med linjefag eller tilsvarende kompetencer i matematik, natur/teknologi og idræt.
Se stillingsopslaget her

En lærer med linjefag eller tilsvarende kompetencer i engelsk, historie, samfundsfag og idræt.
Se stillingsopslaget her

Koordinator for musik i Praktisk-musisk kompetencecenter

Vi søger en erfaren linjefagsuddannet musiklærer på deltid (20%) i Københavns Kommunes Praktisk-musisk kompetencecenter.
Se stillingsopslaget her

To matematiklærere til gymnasieafdelingen

Vi søger en gymnasielærer i faget matematik i kombination med andet gymnasierelevant fag samt en årsvikar i matematik.
Se stillingsopslaget her

KALENDER OG NYHEDER