Sankt Annæ Gymnasium
Gymnasiet
Ny Facebook-gruppe oprettet af SAG lærer er en stor succes

I en tid hvor virtuel undervisning er et vilkår på skoler og gymnasier landet over, har tusindvis af lærere og elever udskiftet klasserummets fysiske nærvær med computere, teams og undervisning fra distancen. Nødundervisning er en realitet og på mange måder langt mere krævende end almindelig undervisning. Ikke mindst fordi den fordrer akut omstilling, nytænkning og løbende justeringer i forhold til fag, metoder, programmer, variation, teknik, klassetrin, elevfeedback etc.

Idé-udveksling på tværs af skoler og fag

Gymnasielærer på Sankt Annæ Gymnasium, Ann Bolbjerg, fik i starten af året en god idé, der på bare tre uger har taget gevaldigt fart og nu har resulteret i en Facebook-gruppe med 1.800 medlemmer og livlig aktivitet.

– Da jeg i går sad og ledte efter den Facebook-gruppe, hvor man kunne vidensdele om virtuel undervisning på tværs af skoler og fag, indså jeg, at den, mod al forventning, ikke fandtes. Derfor har jeg nu oprettet den, og I er alle meget velkommen til at være med og dele gode ideer.

Sådan skrev gymnasielærer Ann Bolbjerg ud til sine kolleger 11. januar i år og straks kom der en række positive tilbagemeldinger.

Kort tid derefter var Facebook-gruppen en realitet med en hastigt voksende medlemsskare.

Om gruppen skriver Ann:

– Dette er tænkt som et sted, hvor man kan søge og dele gode ideer om virtuelt undervisning i gymnasiet på tværs af fag og skole. Både Emu’en (Danmarks læringsportal) og mange skoler har selvstændige grupper, men min forhåbning er, at en gruppe på tværs af skoler, kun helliget virtuelt undervisning, vil gøre os alle bedre og vil kunne hjælpe på en idéforladt dag.

 

Tipskupon om oplysningstiden

Gruppen har som sagt fået en flyvende start med livlig aktivitet, idéudveksling og konkrete eksempler på alternative faglige aktviteter.

Således kan man afprøve sin viden om oplysningstiden ved hjælp af en tipskupon, se en skabelon til at oprette en Blå Bog for græske guder, høre om erfaringer med at lade elever opføre ”Den barmhjertige samaritaner” som lille video og meget andet.

– Vi er super glade for initiativet, som imødekommer ikke bare lærernes behov for sparring og idéudveksling, men også eleverne, hvor mange oplever tiden bag skærmen som monoton og med et stort savn af kammeraternes og lærernes nærvær. Så jo flere kreative idéer, der både tilgodeser fagligheden på de virtuelle præmisser og som kan inspirere og skabe bedre trivsel blandt lærere og elever, desto bedre,  siger Martin Kristiansen, Vicerektor på Sankt Annæ Gymnasium.

Facebook-gruppen hedder ”Inspiration til virtuel undervisning for gymnasielærere” og man anmoder om medlemsskab her

KALENDER OG NYHEDER