Sankt Annæ Gymnasium
Ombygning giver bedre arbejdsmiljø

Både folkeskolen, sangskolen og gymnasiet skal bygges om og modernisere for at leve op til nye regulativer for klima, fx bedre isolering på tagene, men i høj grad også for at forbedre undervisningsvilkår og læringsmiljøer for børnene og gøre dem mere tidssvarende. Og faktisk endnu bredere forventes et bedre arbejdsmiljø for alle.  Vi har spurgt leder af Folkeskoleafdelingen, Malene Wegener Knudsen, om baggrunden for ombygningen og hvad status er.

Fra hospitalsgange til lyse hyggenicher

 – De vigtigste prioriteter var lysere rammer i form af dagslys. Og så var der nogle uhensigtsmæssige ting på den måde skolen blev bygget i sin tid, som lagde op til en særlig bevægelsesadfærd, som vi gerne ville ændre på, fx de lange hospitalslignende gange med lokaler på begge sider.

–  Nu er der blevet bygget om, så der er kommet små hyggelige nicher og arbejdsstationer, man kan sidde og arbejde i på forskellig vis. Det har givet en ny adfærd. Der er en helt anden ro mellem børnene og det er rigtig dejligt.

Funktionalitet, bedre akustik og øget fleksibilitet

– Vi ville også gerne have nogle rammer, der i højere grad understøtter vores profil, da vi ER en sangskole samtidig med, at vi skal have fantastisk folkeskoleundervisning.

– Førhen når man havde korundervisning i 3-6 klasse, så stillede man korstole op, når man havde korundervisning og stillede dem tilbage efter timen. Det er der ikke brug for længere, for nu er der kommet vi kalder læringstrapper; to trappetrin bagest i klasserne, og de er der hele tiden og fungerer både til koropstilling og andre former for undervisning.

– Vi har også set hvordan læringstrapperne fungerer rigtig godt, når eleverne har læsestunder. Så sidder de ofte der og læser sammen og hver for sig. På en mere flydeagtig måde. På den måde er læringstrapperne utroligt funktionelle og lægger op til en meget varieret undervisning og brug.

– Så er der også kommet langt bedre støjdæmpning i alle klasselokaler, ligesom man gør på alle københavnske skoler, der er under ombygning i øjeblikket. Det giver eleverne udtryk for er virkelig rart. Og i vores tilfælde er der blevet taget særlig hensyn til efterklangstiden, som skal være helt rigtig, når børn synger. 

Fantastisk samarbejde med alle parter

 – Vi har haft et super fantastisk samarbejde med de involverede partere. Der florerer altid alle mulige historier om, hvor svært det er at ombygge skoler, men det har ikke været vores oplevelse. Vores oplevelse er, at det glider, vi kan tale med hinanden og finder på løsninger.  Og utroligt nok så er vi foran tidsplanen.

 – Tilbagemeldingerne fra eleverne er, at det er blevet superflot og fedt med de arbejdsnicher ude på gangene, hvor de kan arbejde uden at blive generet af støj. Og så er der også flere, der har bemærket den forbedrede akustik. Og så er det ret tydeligt, at alle klasser har tænkt i de her baner: hvordan tar vi det så i brug? Hvordan gør vi det til noget som er vores. Og passer på det.

 – Hele processen er sat op til 3 år, og vi er næsten halvvejs. Folkeskoleafdelingen er  næsten færdig nu pånær nogle småting, der skal justeres. Status er faktisk, at vi er foran planen, så nogle af de gymnasieelever, der lige nu er på Europaskolen, kan faktisk allerede begynde at flytte tilbage i marts eller april i stedet for efter sommerferien, som oprindeligt var planen. Det samme gælder 9. klasserne som lige nu er i pavilloner. Det er vi super glade for.

 

KALENDER OG NYHEDER
 • Gymnasiet
  Idrætsdag i Valby Idrætspark
  Rivercrossing, Finsk rundbold, Dans, Kvadrat og Gæt en sportsgren.
  Elever og lærere fra SAG og Europaskolen mødtes i Valby idrætspark årets idrætsdag
 • Sankt Annæ Gymnasium
  Kreativiteten blomstrede under Coronakarantænen
  Både lærere og elever måtte tage utraditionelle midler i brug under Coronakarantænen for at imødegå de restriktioner, den indebar. Det er der kommet en del finurlige og meget kreative ting ud af.
 • Sangskolen
  Fra Københavns Drengekor til Sonnings Talentpris
  Nicholas Algot Swensen fik sin første bratsch på en rejse med familien til Skotland. Han var omkring seks år og havde allerede i et par år plaget sine forældre, om han ikke nok måtte spille et instrument ligesom storebroren, der spillede cello. Gik i folkeskole på Sankt Annæ Gymnasiums sangskole og sang i Københavns Drengekor fra 5.-8. klasse.
 • Sankt Annæ Gymnasium
  Tidligere elev modtager Sonnings Talentpris
  Kaya Kato Møller dimitterende fra Sankt Annæ MGK i 2017 I år afslutter hun sin bachelor på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og modtager én af Leonie Sonnings Talentpriser.
 • Sankt Annæ Gymnasium
  Virtuel undervisning overrasker positivt
  Skolen har nu været lukket i lidt over en uge for at mindske spredningen af COVID-19. Det betyder dog ikke, at undervisningen er sat på hold. Tværtimod. Læs mere her.
 • Sankt Annæ Gymnasium
  Coronavirus – sådan påvirkes undervisningen
  Folkeskolen og gymnasiet er lukket t.o.m. påske, hvor vi i stedet afholder virtuel undervisning.
 • Sankt Annæ Gymnasium
  Sankt Annæ Gymnasium får nyt musikhus og koncertsal
  A.P. Møller Fonden bevilger 25 mio. kr. til nyt musikhus til Sankt Annæ Gymnasium. Bevillingen vækker glæde hos rektor og overborgmester. Med det nye musikhus vil gymnasiet fortsat udvikle nye musiktalenter.
 • Sankt Annæ Gymnasium
  Ombygning giver bedre arbejdsmiljø
  Mere dagslys, bedre og tidssvarende fleksible læringsmiljøer samt støjdæmpning er blandt forbedringer, som lige nu er ved at indfinde sig i de 48 år gamle gule bygninger, der huser Sankt Annæ Gymnasium.
  Læs interview med Leder af Folkeskoleafdelingen Malene Wegener Knudsen
 • Sankt Annæ Gymnasium
  Bogudgivelse
  To af Sankt Annæ Gymnasiums sanglærere, Signe Alsted og Karen-Maria Baun, har sammen med stemmelæge Svend Prytz udgivet en bog om drengestemmer. Bogudgivelsen blev fejret ved en reception på SAG torsdag den 25. april, hvor der var rosende ord til de tre forfattere og til de mange drenge, der medvirker i bogen.
 • Sankt Annæ Gymnasium
  FN’s verdensmål på skoleskemaet
  Vi sætter dette skoleår særligt fokus på FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling – både i folkeskolen og gymnasiet.
 • Sankt Annæ Gymnasium
  Årsskrift 2018 ude nu!
  Oplev årets gang på Sankt Annæ Gymnasium i ord og billeder.
 • Sankt Annæ Gymnasium
  Resultat af valg til SAG’s bestyrelse
  Se, hvem der er blevet valgt til bestyrelsen for perioden 1. august 2018 til 31. juli 2022