Om Trivselsfonden

Trivselsfondens formål er at fremme trivslen på Sankt Annæ Gymnasium for både elever og medarbejdere. Fonden uddeler hvert år økonomiske midler til korrejser, studierejser, legekasser og diverse arrangementer i folkeskolen og på gymnasiet. Særligt giver vi økonomisk tilskud til de elever, som ikke har råd til at deltage i kor- og studierejser.

Alle elever, forældre og ansatte på Sankt Annæ Gymnasium er automatisk medlemmer af Trivselsfonden. Midlerne kommer bl.a. fra indsamling i forbindelse med det årlige Trivselsløb og andre arrangementer.
Nedenfor kan du læse nærmere om midler til Folkeskolen og Gymnasiet.

Fuld oversigt over midler

Vidste du at du kan følge Trivselsfondens aktiviteter på Facebook

Kontakt til Trivselsfonden skal rettes til Michael Aage Jensen på maagejensen@gmail.com.

Hvad støtter Trivselsfonden?

Her er en række eksempler på, hvad Trivselsfonden uddeler støtte til:

Folkeskolen har modtaget støtte til:
Legetøj, plakater og blomster til nye 3.klasser
Fest for udskolingen, mens de var på Europaskolen
Frugt ved Trivselsløbet
Krybbespil ved julefesten
Fastelavnsfest for 3.-4.klasse
Dimissionsfest for 9.klasserne & familie.

Gymnasiet har modtaget støtte til:
Præsentationsaften for nye 1.g’ere
Frugt ved Trivselsløbet for folkeskolen og gymnasiet
Translokation for studenter og gymnasieelever
Tilskud til studierejse for en gymnasieklasse

Korene har modtaget arrangementstilskud til:
Brummerkorets rejse til Barcelona
Juniormandskorets turné
Rytmisk kors turné
Korweekend for Gymnasiekoret

Derudover er der givet individuelle, sociale tilskud til elever fra både folkeskole og gymnasium, der ikke har haft råd til at betale det fulde beløb for korrejser og studierejser

Personalet har haft glæde af tilskud til:
Morgenbrød efter ferie
Fastelavnsboller
Pædagogisk dag
Halloweenfest
Glasgave ved runde fødselsdage, jubilæer og afsked.

 

 

Søg tilskud

Sociale tilskud: Trivselsfonden kan yde tilskud af social karakter til formål, som er knyttet til skolens aktiviteter, herunder studierejser, ekskursioner, skoleprojekter, kor- og musikalske aktiviteter m.v.

Send en ansøgning med kopi af årsopgørelse(r) til Trivselsfondens bestyrelse via Ledelsessekretær,  Özgül Iljazovski på e-mail u03x@kk.dk.

Læs nærmere nedenfor, hvordan du søger:

Læs principper for tildeling af tilskud

Ansøgningsskema

Tilskud til trivselsaktiviteter i Folkeskolen og Gymnasiet
Du kan søge støtte til trivselsfremmende aktiviteter i folkeskolen og på gymnasiet ved at sende en ansøgning med beskrivelse af aktiviteter og budget til Michael Aage Jensen på maagejensen@gmail.com.

Hvorfra kommer pengene i Trivselsfonden?

• Trivselsløb op til efterårsferien
• Overskud ved salg af t-shirts og andre SAG-effekter ved Syng Sammen Aften,
Medlemsmøde og Julefest
• Trivselslotteri
• Servicekorpsaktiviteter
• Folkeskolens Julefest
• Trippelkoncert med Drengekor, Pigekor & Gymnasiekor hvert andet år
• Udlejning af elevskabe i kælderen
• Gammel elevfest
• SAG-festival
• Renter af obligationer på knap 1,9 millioner. De fleste midler er bundet i et lukket depot, men renterne er en del af Trivselsfondens
årlige indtægter

Af de årlige indkomne gaver, renter og nettoindtjening ved arrangementer og servicekorpsets aktiviteter må i der i følgende regnskabsår højst anvendes 96 %. Resten af beløbet skal henlægges til formuen.

Bestyrelsen

Bestyrelsen for Trivselsfonden står for en række arrangementer året rundt på Sankt Annæ Gymnasium. Overskuddet fra disse arrangementer samt fra fondens kapital uddeles løbende til ansøgere. Bestyrelsens medlemmer er elever, forældre, lærere, rektor og sanginspektør.

Indkaldelse til medlemsmøde den 25.oktober 2021

 

Læs nærmere om bestyrelsen og årsregnskab nedenfor:

Vedtægter for Sankt Annæ Gymnasiums Trivselsfond

Bestyrelsesmedlemmer

Trivselsfondens bestyrelsesmøder 2021-2022

Trivselsfondens årsregnskab for 2020

Trivselsfondens regnskab for Trivselsløbet for 2019

 

 

Trivselsfondens aktiviteter

Trivselsfondens Medlemsmøde blev i år live streamet – Du kan se eller gense mødet her.
Referat fra Medlemsmødet forefindes her

Grundet Corona er Trivselsfondens aktiviteter udskudt.

 

Trivselsfondens servicekorps

I forbindelse med en række af Trivselsfondens arrangementer har bestyrelsen brug for en hånd til opstilling af borde, billetsalg, servering og salg samt oprydning.

Vi reserver sæder i salen til de forældre, der vælger at give en hånd, så man også når at se koncert mv.
Hvis du har lyst til at hjælpe, kan du uforpligtende melde dig til Servicekorpset ved at sende en e-mail til os.

Du vil modtage en e-mail et stykke tid før et arrangement med en forespørgsel, om du kan hjælpe til det konkrete arrangement.

Send dit navn, e-mail og gerne din barns klassetrin til servicekorps.sag@gmail.com

Butik

Trivselsfonden sælger mange SAG-effekter – alle med Sankt Annæ Gymnasiums logo. Bl.a. t-shirts & sweatshirts, tørklæder, forklæder, nøglesnore, sko- & gymnastikposer, kuglepenne & blokke, ure og indkøbsnet.

Der vil normalt være fysisk salg ved en bod ved flere arrangementer på Sankt Annæ Gymnasium, heriblandt medlemsmøder, julefest, SAG-show og syng-sammen-aften.

Arrangementer med salg fra butikken

2021:
20. september: Forældremøder i gymnasiet, 1.g.
25. oktober: Trivselsfonden medlemsmøde
5. november: Gl. elevfest
8. december: Julefest

2022:
25. april: Syng-sammen-aften

Støt Trivselsfonden

Vi er taknemmelige for, at gamle elever, forældre og virksomheder gerne vil donere større og mindre beløb til Trivselsfonden. Donationer kan overføre via:

MobilePay: 72755

Trivselsfondens bankkonto i :Danske Bank (9570) 13 23 61 00 

Tusind tak for din gave!