Om Trivselsfonden

Trivselsfondens formål er at fremme trivslen på Sankt Annæ Gymnasium for både elever og medarbejdere. Fonden uddeler hvert år økonomiske midler til korrejser, studierejser, legekasser og diverse arrangementer i folkeskolen og på gymnasiet. Særligt giver vi økonomisk tilskud til de elever, som ikke har råd til at deltage i kor- og studierejser.

Alle elever, forældre og ansatte på Sankt Annæ Gymnasium er automatisk medlemmer af Trivselsfonden. Midlerne kommer bl.a. fra indsamling i forbindelse med det årlige Trivselsløb og andre arrangementer.

Vidste du at du kan følge Trivselsfondens aktiviteter på Facebook

Kontakt til Trivselsfonden skal rettes til Sara Bruun Norup på sara.bruun@gmail.com.

Hvad støtter Trivselsfonden?

Her er en række eksempler på, hvad Trivselsfonden uddeler støtte til:

Folkeskolen har modtaget støtte til:
Legetøj, plakater og blomster til nye 3.klasser
Fest for udskolingen, mens de var på Europaskolen
Frugt ved Trivselsløbet
Krybbespil ved julefesten
Fastelavnsfest for 3.-4.klasse
Dimissionsfest for 9.klasserne & familie.

Gymnasiet har modtaget støtte til:
Præsentationsaften for nye 1.g’ere
Frugt ved Trivselsløbet for folkeskolen og gymnasiet
Translokation for studenter og gymnasieelever
Tilskud til studierejse for en gymnasieklasse

Korene har modtaget arrangementstilskud til:
Brummerkorets rejse til Barcelona
Juniormandskorets turné
Rytmisk kors turné
Korweekend for Gymnasiekoret

Derudover er der givet individuelle, sociale tilskud til elever fra både folkeskole og gymnasium, der ikke har haft råd til at betale det fulde beløb for korrejser og studierejser

Personalet har haft glæde af tilskud til:
Morgenbrød efter ferie
Fastelavnsboller
Pædagogisk dag
Halloweenfest
Glasgave ved runde fødselsdage, jubilæer og afsked.

 

 

Søg tilskud

Trivselsfonden yder tilskud til fremmelse af trivslen på Sankt Annæ Gymnasium og Sangskole enten via sociale tilskud til enkelte elever eller generelle trivselsfremmende aktiviteter i folkeskolen og på gymnasiet.

Sociale tilskud: Trivselsfonden kan yde tilskud af social karakter til formål, som er knyttet til skolens aktiviteter, herunder studierejser, ekskursioner, skoleprojekter, kor- og musikalske aktiviteter m.v.

Send en ansøgning med kopi af årsopgørelse(r) til Trivselsfondens bestyrelse via Ledelsessekretær,  Anne-Grethe Ussing Engell på e-mail np4h@kk.dk.
Ansøgningen inkl. bilag skal sendes i god tid og senest en uge før afrejse, så vi kan nå at behandle og godkende ansøgningen. Man kan ikke søge om tilskud under eller efter turens afholdelse.

Du skal anvende nedenstående skema til sociale tilskud:

Principper for anvendelse af tilskud

Ansøgningsskema

Tilskud til trivselsaktiviteter i Folkeskolen og Gymnasiet
Trivselsfonden kan yde tilskud til trivselsfremmende aktiviteter i folkeskolen og på gymnasiet, der er relateret enten til musikalske og/eller sociale aktiviteter for eleverne eller personalet på Sankt Annæ Gymnasium og Sangskole. Du kan søge støtte ved at sende en ansøgning med beskrivelse af aktiviteter og budget til formanden for Trivselsfonden, Sara Bruun Norup på sara.bruun@gmail.com.

Hvorfra kommer pengene i Trivselsfonden?

• Trivselsløb op til efterårsferien
• Overskud ved salg af t-shirts og andre SAG-effekter ved Syng Sammen Aften, Medlemsmøde og Julefest
• Trivselslotteri
• Servicekorpsaktiviteter
• Folkeskolens Julefest
• Trippelkoncert med Drengekor, Pigekor & Gymnasiekor hvert andet år
• Udlejning af elevskabe i kælderen
• Gammel elevfest
• SAG-festival
• Renter af obligationer på knap 1,9 millioner. De fleste midler er bundet i et lukket depot, men renterne er en del af Trivselsfondens
årlige indtægter

Af de årlige indkomne gaver, renter og nettoindtjening ved arrangementer og servicekorpsets aktiviteter må i der i følgende regnskabsår højst anvendes 96 %. Resten af beløbet skal henlægges til formuen.

Bestyrelsen

Bestyrelsen for Trivselsfonden står for en række arrangementer året rundt på Sankt Annæ Gymnasium. Overskuddet fra disse arrangementer samt fra fondens kapital uddeles løbende til ansøgere. Bestyrelsens medlemmer er elever, forældre, lærere, rektor og sanginspektør.

Indkaldelse til medlemsmøde den 24.oktober 2022

 

Læs nærmere om bestyrelsen og årsregnskab nedenfor:

Vedtaegter-revideret-26-10-2020

Bestyrelsesmedlemmer

Trivselsfondens mødedatoer 2022-2023

Årsregnskab 2021

 

 

 

Trivselsfondens aktiviteter:

14.oktober 2022 : Trivselsløb

24.oktober 2022     kl 18.00 : Medlemsmøde

07.december 2022 kl 18.00  : Julefest 3. – 6.klasse

29. april 2023 : SAG Festival

 

Forældremøder (salgsbod åben):

26.sep 2022 : 1.g klasser

 

Trivselsfondens servicekorps

I forbindelse med en række af Trivselsfondens arrangementer har bestyrelsen brug for en hånd til opstilling af borde, billetsalg, servering og salg samt oprydning.

Vi reserver sæder i salen til de forældre, der vælger at give en hånd, så man også når at se koncert mv.
Hvis du har lyst til at hjælpe, kan du uforpligtende melde dig til Servicekorpset ved at sende en e-mail til os.

Du vil modtage en e-mail et stykke tid før et arrangement med en forespørgsel, om du kan hjælpe til det konkrete arrangement.

Send dit navn, e-mail og gerne din barns klassetrin til servicekorps.sag@gmail.com

Butik

Trivselsfonden sælger mange SAG-effekter – alle med Sankt Annæ Gymnasiums logo. Bl.a. t-shirts & sweatshirts, tørklæder, forklæder, nøglesnore, sko- & gymnastikposer, kuglepenne & blokke, ure og indkøbsnet.

Der vil normalt være fysisk salg ved en bod ved flere arrangementer på Sankt Annæ Gymnasium, heriblandt medlemsmøder, julefest, SAG-show og syng-sammen-aften.

Arrangementer med salg fra butikken

2022:

Forældremøde:                        26. september 2022         

Medlemsmøde :                      31. oktober 2022 kl. 18.00

Julefest 3. – 6. klasse :             07. december 2022 kl. 18.00

2023:

SAG Festival :                            29. april 2023

Støt Trivselsfonden

Vi er taknemmelige for, at gamle elever, forældre og virksomheder gerne vil donere større og mindre beløb til Trivselsfonden. Donationer kan overføre via:

MobilePay: 72755

Trivselsfondens bankkonto i :Danske Bank (9570) 13 23 61 00 

Tusind tak for din gave!