Søg tilskud fra Trivselsfonden

Sociale tilskud
Trivselsfonden for Sankt Annæ Gymnasium har mulighed for at yde tilskud af social karakter til formål, som er knyttet til skolens aktiviteter herunder studierejser, ekskursioner, skoleprojekter, kor- og musikalske aktiviteter m.v.

Ansøgning med kopi af årsopgørelse(r) sendes til Trivselsfondens bestyrelse gennem rektor Anette Holst.

Principper for tildeling af tilskud finder du her.

Ansøgningsblanketten findes her.

Trivselsaktiviteter
Desuden kan der søges støtte til andre trivselsfremmende aktiviteter i folkeskolen og gymnasiet.

Ansøgning med beskrivelse af aktiviteter og budget mailes til Michael Aage Jensen på maagejensen@gmail.com.