Hvilken støtte har Trivselsfonden uddelt

Her er en række eksempler på, hvad Trivselsfonden uddeler støtte til:

 • Støtte til sociale, individuelle tilskud til elever, der ikke har råd til korrejser eller studierejser, f.eks:
  • Brummerrejse til Barcelona
  • Korweekend for Gymnasiekoret
  • Studietur til Kina
 • Støtte til diverse arrangementer i såvel folkeskole som gymnasium, f.eks.:
  • Legetøj til nye 3.klasser
  • Krybbespil ved julefesten
  • Præsentationsaften for nye 1.g’ere
  • Fastelavnsfest for 3.-4.klasse
  • Frugt ved Trivselsløbet for folkeskolen og gymnasiet
  • Tilskud til studierejse for en gymnasieklasse
  • Dimissions fest for 9.klasserne & familie.
  • Translokation for studenter og gymnasieelever
 • Støtte til gaver, foredragsholdere m.v.
 • Støtte til arrangementer for personalet