Sankt Annæ Gymnasium er Københavns Kommunes sangskole

I folkeskolen er korsangen en obligatorisk del af skolegangen. Alle drenge bliver medlemmer af Københavns Drengekor, mens alle piger synger i Sankt Annæ Pigekor. I gymnasiet er deltagelse i Sankt Annæ Gymnasiekor frivillig, dog starter alle gymnasielever med at være med i 1.g.-koret.

Forud for deltagelse i korsangen modtager eleverne i 3.-5.klasse undervisning i stemmedannelse og hørelære. For gymnasiets elever gives tilbud om stemmetræning og deltagelse i aspirantkor. Desuden kan folkeskoledrengene efter stemmens overgang få undervisning i både sang og bandspil, og for gymnasieeleverne findes også tilbud om deltagelse i orkestre og bands.

For alle elever er der tilbud om instrumentalundervisning, og særligt talentfulde elever kan søge optagelse på den 4-årige gymnasieuddannelse kombineret med MGK.

Du kan læse mere om undervisningen i sang og musik, korene, ensemblerne, instrumentalundervisningen og MGK ved at klikke dig vej videre på hjemmesiden.

Sangen og musikken gennemsyrer hele vores skole. Alle elever interesserer sig aktivt for sang og musik. Hver fugl synger med sit næb, men den enkelte elev, den enkelte sanger gør en forskel. Det er vores mål at tilbyde alle elever store musikalske oplevelser sideløbende med den almene undervisning i folkeskolen og gymnasiet.

Velkommen til Sangskolen

Mogens Halken
sanginspektør

Sidst opdateret 9. oktober 2023

Bliv en del af vores online fællesskab!

Følg os på vores sociale medier for at holde dig opdateret med vores spændende aktiviteter, begivenheder og de seneste nyheder.
Klik på profilerne herunder og vær med i vores digitale rejse i skolens hverdag.


Sankt Annæ Gymnasium

Gymnasiet

Folkeskolen

Københavns Drengekor

Sankt Annæ Pigekor

Musikalsk Grundkursus (MGK)

Sankt Annæ Big Band

Gymnasiekor

Sankt Annæ Symfoniorkester