Sankt Annæ Gymnasiums folkeskole er Praktisk-Musisk Kompetencecenter for Københavns kommune.

Hos Praktisk-Musisk Kompetencecenter kan lærere og skoler få support, hjælp og vejledning til fagene musik, billedkunst og håndværk og design, samt den praktisk-musiske dimension i alle fag.

Kompetencecenterets primære opgave er at yde skræddersyet support på folkeskolerne i København.

Supporten vil typisk have et fagdidaktisk fokus og være målrettet udvikling af lærerens kompetencer og idéer til arbejdet med de praktisk-musiske fag og den praktisk-musiske dimension.

Supporten kan også handle om mere konkrete emner, såsom klasseledelse, faglokalets indretning, udvikling af konkrete forløb for årgangen eller ideer til indhold i fx det obligatoriske praksisfag på 7.-8. klassetrin.

Supporten kan hjælpe lærere og skoler til at:

 • Udvikle undervisningspraksis og bidrage til inspiration i undervisningen.
 • Gennemføre inspirerende, motiverende og kompetent undervisning i praktisk-musiske fag og valgfag
 • Udarbejde inspirerende undervisningsforløb – også prøveforberedende forløb
 • Udvikle en progressionsplan for det praktisk-musiske område
 • Være ny lærer i et praktisk-musisk fag i et værksted/musiklokale
 • Bruge digitale læringsplatforme til støtte i de praktisk-musiske fag
 • Skabe netværk af gode lærere indenfor de praktisk-musiske fag
 • Arbejde med æstetiske læreprocesser og den praktisk-musiske dimension i alle fag og i skolens hverdag
 • Være opdateret på Fælles Mål, læseplaner, undervisningsvejledninger og prøvevejledninger.

Dette igennem:

 • Observation
 • Deltagelse i undervisning
 • Individuel og/eller gruppe vejledning/support
 • Support til årsplanlægning
 • Fagteammøder

Eksempler på supporttilbud til hele skoler, afdelinger, ressourcecentre:

 • Workshops
 • Inspirationsdage for faglærere
 • Korstævner
 • Projektopgaven og praksisfaglighed (9. årgang)
 • Information om nye tiltag (ledermøder)
 • Valgfagsdage for valgfagslærere
 • Oplæg ved UU-møder (praksisfaglighed)
 • Pilotprojekter vedr. valgfag og TEC

Eksempler på indsatser som vi har gennemført på andre skoler:

 • En let erfaren musiklærer havde brug for support til det nye valgfag og til afklaring om prøven.
  Forløbet indledtes med et møde, hvor vi delte idéer til valgfaget og talte om, hvordan man kunne gribe de forskellige videns- og færdighedsmål an. Læreren fik idéer til repertoire og materiale, samt deltog i flere inspirationsdage i løbet af året. Hun fik afklaring om afvikling af prøven. Da prøven ikke kunne afvikles pga. Corona gennemførte læreren en alternativ fremlæggelse/koncert, hvor eleverne kunne vise det, de havde forberedt, og kompetencecenterets medarbejder agerede censor og sparrede i forhold til vurderingen af elevernes faglige niveau.
 • Progressions- og årsplanlægning i en håndværk og design-faggruppe. Målet var at skabe progression i daglige undervisning på 3. til 6. årgang og sikre, at de elever, der vælger faget på 7./8. årg. er klædt på til at deltage i valgfaget. Det skulle sikres, at eleverne oplever at kunne mestre de teknikker, værktøjer og materialer, der lægges op til i Fælles mål. Der skulle skabes kontinuitet i forløbene. Faggruppen vil opnå et redskab til planlægning af forløb og en fælles viden om faggruppens arbejde med faget fra 3. til 8. årgang.

Ring til os, hvis I har spørgsmål til, hvordan vi kan hjælpe jer med en specifik udfordring hos jer.

Henvend jer til kompetencecentret gennem ledelsen, hvis I har en konkret indsats, som I gerne vil have os til at hjælpe med ude hos jer.

Kontakt leder af Praktisk-Musisk Kompetencecenter
Signe Holmen
ab5s@kk.dk
Tlf. 21244171

Sidst opdateret 25. september 2023

Bliv en del af vores online fællesskab!

Følg os på vores sociale medier for at holde dig opdateret med vores spændende aktiviteter, begivenheder og de seneste nyheder.
Klik på profilerne herunder og vær med i vores digitale rejse i skolens hverdag.


Sankt Annæ Gymnasium

Gymnasiet

Folkeskolen

Københavns Drengekor

Sankt Annæ Pigekor

Musikalsk Grundkursus (MGK)

Sankt Annæ Big Band

Gymnasiekor

Sankt Annæ Symfoniorkester