Optagelse på MGK

Tilmeldingen til MGK åbner den 1. december 2023
Du skal tilmelde dig til senest den 1. februar 2024. Tilmeldingsdeadline gælder for alle linjer. Ansøgere til produktionslinjen (lydproduktion, sangskrivning og komposition) skal efterfølgende uploade materiale til os.
Tryk på knappen herunder for at tilmelde dig.

Optagelsesprøverne afvikles i uge 8 – den 19/2 – 25/2 2024.

For at søge optagelse på Sankt Annæ Gymnasium skal du opfylde de generelle krav for optagelse på STX og være erklæret uddannelsesparat. Husk også gymnasiets tilmeldingsfrist den 1. marts 2024.

Vi holder MGK-informationsaften på SAG mandag den 22. januar 2024 kl 19.00.

Læs om optagelsesprøverne herunder, og kontakt os, hvis du har spørgsmål.

Optagelsesprøven til klassisk linje

Du skal spille to stykker musik af forskellig karakter, hvoraf mindst et skal udføres som kammermusik eller med akkompagnement.
Sangere fremfører to solosange, hvoraf den ene skal være dansk.
Du skal selv sørge for pianist eller gruppe.

For klaver, guitar, akkordeon, harpe og orgel gælder kravet om sammenspil ikke.

Samlet varighed ca. 8 minutter.

Der stilles ingen genre- eller stilmæssige krav. Udtryk dig indenfor de klassiske stilarter, du befinder dig bedst i. Der lægges vægt på det musikalske udtryk og evnen til at formidle.

Du bliver prøvet i lettere prima vista sang/spil.
Prøven indeholder skalaspil dur/mol med op til 3 faste fortegn samt melodisk og harmonisk mol (instrumentalister).
Du prøves også i elementær hørelære, herunder eftersyngning/klap af forespillede fraser, rytmer samt eftersyngning af forespillede akkorder.

Ved optagelsesprøven vurderer censorerne, om du i løbet af de 4 år MGK varer, kan opnå et niveau svarende at kunne bestå optagelsesprøven til en videregående musikuddannelse.

Du vurderes ud fra 7-trinsskalaen.

På baggrund af en ekstern fagcensor og en ekstern gennemgående censors vurdering træffer MGK beslutning om optag af nye elever.

Optagelsesprøven til rytmisk linje

Du skal spille/synge to stykker musik af forskellig karakter, hvoraf mindst et nummer skal udføres som sammenspil. Du skal selv sørge for et band på maks. 4 personer ud over dig selv. De 2 stykker, du spiller, skal indeholde improvisation.

Samlet varighed ca. 8 minutter.

Der stilles ingen genre- eller stilmæssige krav. Udtryk dig indenfor de rytmiske stilarter, du befinder dig bedst i. Der lægges vægt på det musikalske udtryk og evnen til at formidle.

Du bliver prøvet i lettere gehørsimprovisation på dit hovedinstrument med klaver-akkompagnement (gælder ikke trommeslagere).
Du bliver prøvet i lettere prima vista sang/spil.
Du prøves også i elementær hørelære, herunder imitation af forespillede fraser og rytmer.

Ved optagelsesprøven vurderer censorerne, om du i løbet af de 4 år MGK varer, kan opnå et niveau svarende at kunne bestå optagelsesprøven til en videregående musikuddannelse.

Du vurderes ud fra 7-trinsskalaen.

På baggrund af en ekstern fagcensor og en ekstern gennemgående censors vurdering træffer MGK beslutning om optag af nye elever.

Optagelsesprøven til lydproduktion/sangskrivning


INDEN OPTAGELSESPRØVEN

FÆLLES FOR LYDPRODUKTION / SANGSKRIVNING

Efter din tilmelding til MGK-optagelsesprøven skal du indsende følgende materiale:

  • Egne produktioner/sange som lyd- eller videofiler – samlet varighed max. 20 min. Filerne skal navngives med dit navn og stykkets titel.
  • Beskrivelser af den indsendte musik, dine arbejdsprocesser, inspirationer og tanker bag
  • Skriftlig motivering, hvor du også beskriver dine erfaringer inden for lydteknik/produktion/sangskrivning, hvorfor du søger, og hvad du forventer?
    For lydproduktion: Hvis du spiller et eller flere instrumenter, så skriv om det.
  • Evt. sangtekster/noder/charts

Umiddelbart efter tilmeldingsdeadline giver dig information om, hvordan du skal indsende dine filer.

Der stilles ingen genremæssig krav. Udtryk dig inden for de stilarter du befinder dig
bedst i. Der lægges vægt på det musikalske udtryk og evnen til at formidle.


VED OPTAGELSESPRØVEN I UGE 8

LYDPRODUKTION

En multitrack-session af kortere varighed skal mixes. Der lægges vægt overblik, dine refleksioner og på den musikalske kvalitet af mixet.
Samlet varighed ca. 7-10 minutter
Herefter en samtale omkring dine indsendte produktioner, det netop udførte mix, og din skriftlige motivering.

Du prøves derudover i elementær hørelære, herunder eftersyngning/klap af forespillede fraser og
rytmer.

Ved optagelsesprøven vurderer censorerne, om du i løbet af de 4 år MGK varer,
kan opnå et niveau svarende at kunne bestå optagelsesprøven til en vidergående musikuddannelse. Du vurderes ud fra 7-skalaen.

På baggrund af en ekstern fagcensor og en ekstern gennemgående censors vurdering, træffer MGK beslutning om optag af nye elever.


SANGSKRIVNING

Du fremfører to af dine egne sange med eget akkompagnement på guitar el. klaver. Du må gerne synge det ene nummer til et track, som du selv har produceret.

Samlet varighed max. 8 min.

Herefter en samtale omkring dine indsendte sange og din skriftlige motivering.

Du prøves derudover i elementær hørelære, herunder eftersyngning/klap af forespillede fraser og
rytmer.

Ved optagelsesprøven vurderer censorerne, om du i løbet af de 4 år MGK varer,
kan opnå et niveau svarende at kunne bestå optagelsesprøven til en vidergående musikuddannelse. Du vurderes ud fra 7-skalaen.

På baggrund af en ekstern fagcensor og en ekstern gennemgående censors vurdering, træffer MGK beslutning om optag af nye elever.

Optagelsesprøven til komposition


INDEN OPTAGELSESPRØVEN

Efter din tilmelding til MGK-optagelsesprøven skal du indsende:

  • 4-6 egne værker i nodeform
  • 2 af værkerne indsendes også som lydfil ( samlet længde  max 20 min)
  • Beskrivelse af arbejdsprocesser, inspirationer og tanker omkring den indsendte musik
  • Skriftlig motivering, hvor du fortæller om din musikalske baggrund, om du spiller et instrument, og hvorfor du ønsker at søge Sankt Annæ MGK

Umiddelbart efter tilmeldingsdeadline giver dig information om, hvordan du skal indsende dine filer.


VED OPTAGELSESPRØVEN I UGE 8

Samtale omkring de indsendte værker og din skriftlige motivering.

Du prøves herefter i elementær hørelære, herunder eftersyngning/klap af forespillede fraser og rytmer

Samlet varighed ca. 20 minutter

Ved optagelsesprøven vurderer censorerne, om du i løbet af de 4 år MGK varer,
kan opnå et niveau svarende at kunne bestå optagelsesprøven til en vidergående musikuddannelse. Du vurderes ud fra 7-skalaen.

På baggrund af en ekstern fagcensor og en ekstern gennemgående censors vurdering, træffer MGK beslutning om optag af nye elever.

Sidst opdateret 30. januar 2024

Bliv en del af vores online fællesskab!

Følg os på vores sociale medier for at holde dig opdateret med vores spændende aktiviteter, begivenheder og de seneste nyheder.
Klik på profilerne herunder og vær med i vores digitale rejse i skolens hverdag.


Sankt Annæ Gymnasium

Gymnasiet

Folkeskolen

Københavns Drengekor

Sankt Annæ Pigekor

Musikalsk Grundkursus (MGK)

Sankt Annæ Big Band

Gymnasiekor

Sankt Annæ Symfoniorkester