For at søge optagelse på Sankt Annæ Gymnasium skal du opfylde de generelle krav for optagelse på STX og være erklæret uddannelsesparat.

Derudover har vi nogle særlige optagelseskrav på Sankt Annæ Gymnasium i overensstemmelse med skolens særlige musikprofil.

Optagelse sker derfor på baggrund af dokumenteret beskæftigelse med musik eller sang.

OBS!

– Hvis du har gennemført uddannelsen som korsanger fra folkeskolen på Sankt Annæ Gymnasium, er du sikret optagelse i gymnasiet.

– Du er indstillet til optagelse på eller er på venteliste til Sankt Annæ MGK, er du sikret optagelse i gymnasiet.

For at dokumentere din beskæftigelse med musik, skal du som en del af ansøgningsprocessen gøre flere ting. Følg derfor nedenstående proces nøje.

Ansøgning

Din ansøgningsproces har følgende skridt:

  1. Ansøg via optagelse.dk og vedhæft dokumentation for din musikalske erfaring
  2. Udfyldelse af spørgeskema

Der gøres opmærksom på, at oplysninger om evt. optagelse sker via E-boks.

1. Optagelse.dk

Når du ansøger om optagelse på Sankt Annæ Gymnasium via www.optagelse.dk, skal du:

  1. Søge Sankt Annæ Gymnasium som 1. prioritet
  2. Marker/sæt kryds i “forrang”
  3. Under “forrang” skal du altid vælge “profilgymnasium (musik)”
  4. Vælg også MGK, hvis du har fået besked om, at du er optaget på MGK eller er på venteliste.

Du skal endvidere angive ønske om andet fremmedsprog (fransk, tysk, spansk) og kunstnerisk fag (musik, billedkunst). Du skal ikke vælge studieretning nu, da du først vælger den efter grundforløbet i 1.g.

Til din ansøgning i Optagelse.dk SKAL du vedlægge / uploade dokumentation for din musikalske baggrund. Det kan være i form af udtalelser om dit faglige musikniveau fra undervisere eller dirigenter. Det kan også være informationer fra musik- eller efterskoler eller anden relevant information.

OBS! Hvis du har gået i folkeskolen på Sankt Annæ Gymnasium skal du uploade et dokument, hvor du skriver hvilket år du har afsluttet/forventes at afslutte dit folkeskoleforløb på Sankt Annæ Gymnasium.

2. Spørgeskema

Spørgeskemaet bliver lagt op, når optagelse.dk åbner

Spørgeskemaet består af to afsnit:

  1. En motiveret ansøgning for, hvorfor du ønsker optagelse på Sankt Annæ Gymnasium
  2. En række konkrete spørgsmål om din musikalske erfaring.

Vurdering

Oplysningerne fra spørgeskema og den vedlagte dokumentation bruges til at foretage en helhedsvurdering af din samlede musikalske erfaring og motivation for at gå på Sankt Annæ Gymnasium. I denne vurdering indgår afvejninger af din musikalske færdigheder i både bredde og dybde. At nogle har spillet musik længe mens andre har nået et lignende niveau på kort tid søges medtænkt i vurderingen, sådan at optagelsen baseres på den bedst mulige forståelse af dit nuværende kompetenceniveau og lyst til at fordybe dig mere i musik.

Alle oplysninger indsamlet i spørgeskemaet slettes efter endt optagelsesproces.

Sidst opdateret 3. oktober 2023

Bliv en del af vores online fællesskab!

Følg os på vores sociale medier for at holde dig opdateret med vores spændende aktiviteter, begivenheder og de seneste nyheder.
Klik på profilerne herunder og vær med i vores digitale rejse i skolens hverdag.


Sankt Annæ Gymnasium

Gymnasiet

Folkeskolen

Københavns Drengekor

Sankt Annæ Pigekor

Musikalsk Grundkursus (MGK)

Sankt Annæ Big Band

Gymnasiekor

Sankt Annæ Symfoniorkester