Historien

Koret er vokset frem med gymnasiet og har til stadighed draget nytte af korsangen i Københavns Drengekor og senere i Sankt Annæ Pigekor. Fra 1952 til 1966 som et rent pigekor under ledelse af Helga Christensen. Fra 1966 til 1974 som et blandet kor under Arne Bergs ledelse.

I 70-erne og frem til 1982 har koret været ledet af Finn Hørsted og Ulrik Soelberg.I hele denne periode har koret udviklet sig i et repertoire, der har lagt vægt på den klassiske kormusik fra Schütz til Britten og 1900-tallets nyere, rytmiske musik. Den indenlandske koncertaktivitet har koncentreret sig om kirker i København og på Sjælland. I marts 1980 foretog koret sin første udlandsrejse, til Israel.

1982 blev Ebbe Munk dirigent for Sankt Annæ Gymnasiekor. Under Ebbe Munks ledelse voksede koret til over 200 sangere, koret indledte sit samarbejde med Sjællands Symfoniorkester og Gymnasiekorets Kammerkor blev dannet.

Da Ebbe Munk forlod Sankt Annæ Gymnasiekor for at blive kapelmester for Københavns Drengekor overgik ledelsen af Gymnasiekoret til Michael Bojesen, som med sit indgående kendskab til den rytmiske musik udvidede korets repertoire væsentligt på dette område, uden at forsømme det klassiske repertoire. I 2001 overtog korets nuværende leder, Flemming Windekilde, dirigentposten.

Sidst opdateret 12. september 2023

Bliv en del af vores online fællesskab!

Følg os på vores sociale medier for at holde dig opdateret med vores spændende aktiviteter, begivenheder og de seneste nyheder.
Klik på profilerne herunder og vær med i vores digitale rejse i skolens hverdag.


Sankt Annæ Gymnasium

Gymnasiet

Folkeskolen

Københavns Drengekor

Sankt Annæ Pigekor

Musikalsk Grundkursus (MGK)

Sankt Annæ Big Band

Gymnasiekor

Sankt Annæ Symfoniorkester