Studieture på Sankt Annæ Gymnasium

Eleverne tilbydes en studierejse i løbet af deres gymnasietid.

Studierejsens placering kan variere fra årgang til årgang, men typisk ligger turen i starten af 3g. Studierejsen kombineres med et flerfagligt forløb (et FF-forløb) og indgår i den samlede progression for arbejdet med flerfaglige kompetencer.

Eleverne tilbydes ét studierejsemål, og det tilstræbes at udgiften for eleverne holdes så lav som muligt: ca. 4.500 kr for rejsen , inkl. entreer, lokaltransport m.v.,

Eleverne skal, inden rejsen bestilles, give skriftligt tilsagn om deltagelse i studierejsen.

Alle studieture er som udgangspunkt bæredygtige og lever op til skolens bæredygtighedspolitik. Det betyder, at vi som udgangspunkt ikke flyver på studietur, men i stedet vælger bus eller tog som transportform.

Der kan derudover i enkelte tilfælde tilbydes andre muligheder for enkeltelever eller hele klasser.

Endvidere udbydes en studietur i 3.g for 2. fremmedsprogshold på A-niveau.

Rejseforsikring

Elever under 18 år, der rejser med Sankt Annæ Gymnasium, er rejseforsikret gennem Københavns Kommune.

For elever over 18 år gælder følgende :

Ved rejser til et EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz, er eleverne dækket af Det blå EU-sygesikringskort, som skal medbringes på turen. Det blå EU-sygesikringskort omfatter ikke hjemtransport, så der skal tegnes privat forsikring, hvis man ønsker at sikre hjemtransport til dansk hospital. Læs mere her: Det blå EU-sygesikringskort (borger.dk)

Ved rejser til lande udenfor de ovennævnte lande dækker Det blå EU-sygesikringskort ikke, og der skal tegnes privat forsikring herunder evt. omfattende hjemtransport, hvis man ønsker dette.

Mange familier vil allerede have en forsikring, der dækker eller hvortil, der kan tegnes en supplementsforsikring. Hvis man ønsker afbestillingsforsikring, skal den også tegnes privat.

Alle elever (pr klasse) skal aflevere information til de ansvarlige lærere på turen, om selskab, policenummer og tlf der skal ringes til hos forsikringen, hvis uheldet er ude.

Sidst opdateret 25. september 2023

Bliv en del af vores online fællesskab!

Følg os på vores sociale medier for at holde dig opdateret med vores spændende aktiviteter, begivenheder og de seneste nyheder.
Klik på profilerne herunder og vær med i vores digitale rejse i skolens hverdag.


Sankt Annæ Gymnasium

Gymnasiet

Folkeskolen

Københavns Drengekor

Sankt Annæ Pigekor

Musikalsk Grundkursus (MGK)

Sankt Annæ Big Band

Gymnasiekor

Sankt Annæ Symfoniorkester