Hvilke tanker gør man sig som dirigent, når man overtager et traditionsrigt kor, men samtidig skal sætte sit eget præg på det og bære det videre?

Af Astrid Helmer Mørck

Tonen sættes an i stemmegaflen og gives videre til sangerne. Det er i det øjeblik, det musikalske rum skabes:

Når tonen bliver delt med koret, som holder vejret og venter spændt på, at musikken bliver frigivet fra Anne-Terese Sales hænder.

Koret fokuserer på Anne-Terese Sales hænder, der former fraserne, ændrer dynamikken, styrer åndedrættet og nuancerer klangfarverne. Og når koret som en samlet organisme følger hendes hænders bevægelser, sker der noget særligt.

Da Anne-Terese Sales i sommeren 2022 overtog rollen som chefdirigent for Sankt Annæ Pigekor, var det med en vis ærefrygt for det ansvar, man som musikalsk leder har for dannelse af en ny generation.

Som chefdirigent for Sankt Annæ Pigekor arbejder Anne-Terese Sales med begejstring
og respekt for det traditionsrige og talentfulde kor.

“Det er en stolt følelse at stå i spidsen for de mange dygtige sangere, og det forpligter at lede
og uddanne ungdommen,” siger hun.

En særlig naturlighed

Anne-Terese Sales vidste, at Sankt Annæ Pigekor ikke er et
kor som de fleste andre. Eleverne går til kor i skoletiden, og derfor må korprøverne tilrettelægges som en del af sangernes hverdag.

“Korsang er principielt blot et blandt mange fag på skoleskemaet, så der skal lidt mere til for at få alle med på sangglæden end i et kor, hvor alle sangere har meldt sig som en fritidsinteresse. De føler ikke, at de går til kor. Til gengæld får man som dirigent en helt særlig naturlighed forærende fra sangerne,” siger Anne-Terese Sales.

Som korleder er det altid en hårfin balance mellem det sociale og musikalske, og begge dele
fylder meget for chefdirigenten.

Ud over det sætter Anne Terese Sales’ baggrund som hørelærepædagog sit præg på korprøverne.

“Det er vigtigt for mig, at sangerne lærer mere end blot at synge. Der følger mange gode færdigheder med at være en dygtig korsanger, men desværre kan nogle af de mere teoretiske hurtigt blive overset i dannelsen,” siger Anne-Terese Sales, der derfor gør meget brug af hørelære, så sangerne bliver stærkere nodelæsere og mere bevidste om intonation og form.

Den enkle musik kan ejes af alle

Der er stor forskel på, hvilken musik de forskellige årgange synger. Det giver nemlig en progression, som motiverer korsangerne til at synge år efter år.

“Mens de udvikler sig sangteknisk, bliver de jo også ældre, og det må godt kunne mærkes på repertoirevalget og koncerternes udtryk,” siger Anne-Terese Sales.

“Det er dog tydeligt at mærke, at vi arbejder med en elitær størrelse allerede fra 6. Klasse. Det er noget af dét, der gør Sangskolen unik: De unge stemmer, der synger det gamle – og krævende – repertoire.”

Alligevel skal der være plads til at synge julesalmer, evergreens og ‘I Danmark er jeg født’.

“Musik, der bliver allemandseje, har i mine øjne høj værdi. Jeg ser denne type musik som et
værdifuldt kernerepertoire i pigekoret og som en del af elevernes dannelse,” siger Anne-Terese Sales.

De fleste af Sankt Annæ Pigekors dirigenter har komponeret og arrangeret til Pigekoret. Det er en vigtig del af repertoiret, dels fordi musikken er skrevet så konkret til vores sangere, og dels fordi det udvider repertoiret for pigekor markant.

“Jeg glæder mig til at videreføre den stolte tradition med at komponere til koret og ser frem
til uropførelsen af både mine egne og andres værker.”

Jubilæumskoncerten kredser netop om ny musik til pigekor, med kompositioner fra både
Anne-Terese Sales og andre danske komponister.

Fremtidens kor har endnu større rodnet

Meget af det, der gennem de sidste 50 år har formet Sankt Annæ Pigekor, skal bevares de næste mange år, mener Anne-Terese Sales. Musikken, juletraditionerne og måden, musikken står ved siden af de andre folkeskolefag på skemaet og bliver taget lige så alvorligt som dansk og samfundsfag.

Men Sankt Annæ Pigekor skal også være et kor, der udvikler sig. Så når verden udenfor bygningen på Sjælør Boulevard taler om kønsroller, bør det også mærkes i koret.

“Det er jo en meget svær balance, for der er noget vigtig girl power i det her sted, men vi skal
også kunne rumme alle identiteter og undgå at være for forstokkede. Så for mig handler det om at være bevidst om det og fokusere på det løbende,” siger Anne-Terese Sales.

Oven i det, håber hun på, at fremtidens Sankt Annæ Pigekor bliver endnu bedre til at arbejde
med kor andre steder på kloden.

“Det kunne være sjovt med et endnu større rodnet ud i verden,” siger Anne-Terese Sales.

Liv og sjæl og sangglæde

For Anne-Terese Sales er de allerbedste korprøver dem, hvor sangerne bagefter går ud af lokalet med en boblende fornemmelse i maven og en melodi på hjernen. Nervøsitet skal der ikke være noget af.

Allervigtigst er det, at sangglæden holder ved og måske endda bliver en endnu større del af det at synge i Sankt Annæ Pigekor, hvis Anne-Terese Sales kan bestemme over fremtidens
kor.

“At synge i kor skal være det vigtigste i verden for sangerne, og det skal være forbundet med

“At synge i kor skal være det vigtigste i verden for sangerne, og det skal være forbundet med de gode oplevelser. Så man lægger liv og sjæl i at sætte sit ‘s’ samtidig med sidemanden og få musikken til at leve. Men at brænde for noget kan også føre til bekymringen for at lave fejl. Jeg ser det som en af mine vigtigste opgaver at lære sangerne at balancere på denne knivsæg mellem perfektion og tryghed,” siger Anne-Terese Sales.

Blå bog – Anne-Terese Sales

– Opvokset i Kgs. Lyngby
– Uddannet Musikpædagog fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium (DKDM)
– Kandidatgrad i Hørelærepædagogik fra DKDM
– Kandidatgrad i Korledelse fra Syddansk Musikkonservatorium
– Har undervist i hørelære på DKDM og SAG MGK
– Bredt virke som dirigent for både børn og voksne
– Bor med sin mand og fire børn i Gentofte

Sidst opdateret 19. april 2024

Bliv en del af vores online fællesskab!

Følg os på vores sociale medier for at holde dig opdateret med vores spændende aktiviteter, begivenheder og de seneste nyheder.
Klik på profilerne herunder og vær med i vores digitale rejse i skolens hverdag.


Sankt Annæ Gymnasium

Gymnasiet

Folkeskolen

Københavns Drengekor

Sankt Annæ Pigekor

Musikalsk Grundkursus (MGK)

Sankt Annæ Big Band

Gymnasiekor

Sankt Annæ Symfoniorkester