Om Trivselsfonden

Trivselsfondens formål er at fremme trivslen på Sankt Annæ Gymnasium for både elever og medarbejdere. Fonden uddeler hvert år økonomiske midler til korrejser, studierejser, legekasser og diverse arrangementer i folkeskolen og på gymnasiet. Særligt giver vi økonomisk tilskud til de elever, som ikke har råd til at deltage i kor- og studierejser.

Alle elever, forældre og ansatte på Sankt Annæ Gymnasium er automatisk medlemmer af Trivselsfonden. Midlerne kommer bl.a. fra indsamling i forbindelse med det årlige Trivselsløb og andre arrangementer.

Følg Trivselsfondens aktiviteter på Facebook

Kontakt til Trivselsfonden skal rettes til Sara Bruun Norup på trivselsfondensag@gmail.com

Hvad støtter Trivselsfon

Her er en række eksempler på, hvad Trivselsfonden uddeler støtte til:

Folkeskolen har modtaget støtte til:

 • Legetøj, plakater og blomster til nye 3.klasser
 • Fest for udskolingen, mens de var på Europaskolen
 • Frugt ved Trivselsløbet
 • Krybbespil ved julefesten
 • Fastelavnsfest for 3.-4.klasse
 • Dimissionsfest for 9.klasserne & familie.

Gymnasiet har modtaget støtte til:

 • Præsentationsaften for nye 1.g’ere
 • Frugt ved Trivselsløbet for folkeskolen og gymnasiet
 • Translokation for studenter og gymnasieelever
 • Tilskud til studierejse for en gymnasieklasse

Korene har modtaget arrangementstilskud til:

 • Brummerkorets rejse til Barcelona
 • Juniormandskorets turné
 • Rytmisk kors turné
 • Korweekend for Gymnasiekoret

Derudover er der givet individuelle, sociale tilskud til elever fra både folkeskole og gymnasium, der ikke har haft råd til at betale det fulde beløb for korrejser og studierejser

Personalet har haft glæde af tilskud til:

 • Morgenbrød efter ferie
 • Fastelavnsboller
 • Pædagogisk dag
 • Halloweenfest
 • Glasgave ved runde fødselsdage, jubilæer og afsked.

Søg tilskud

Trivselsfonden yder tilskud til fremmelse af trivslen på Sankt Annæ Gymnasium og Sangskole enten via sociale tilskud til enkelte elever eller generelle trivselsfremmende aktiviteter i folkeskolen og på gymnasiet.

Sociale tilskud: Trivselsfonden kan yde tilskud af social karakter til formål, som er knyttet til skolens aktiviteter, herunder studierejser, ekskursioner, skoleprojekter, kor- og musikalske aktiviteter m.v.

Du skal anvende nedenstående skema til socialt tilskud:

Tilskud til trivselsfremmende aktiviteter i Folkeskolen og Gymnasiet
Trivselsfonden kan yde tilskud til trivselsfremmende aktiviteter i folkeskolen og på gymnasiet, der er relateret enten til musikalske og/eller sociale aktiviteter for eleverne eller personalet på Sankt Annæ Gymnasium og Sangskole. Du kan søge støtte ved at sende en ansøgning med beskrivelse af aktiviteter og budget til formanden for Trivselsfonden, Sara Bruun Norup på trivselsfondensag@gmail.com

Hvorfra kommer pengene i Trivselsfonden?

 • Trivselsløb op til efterårsferien
 • Overskud ved salg af t-shirts og andre SAG-effekter ved Syng Sammen Aften, Medlemsmøde og Julefest
 • Trivselslotteri
 • Servicekorpsaktiviteter
 • Folkeskolens Julefest
 • Trippelkoncert med Drengekor, Pigekor & Gymnasiekor hvert andet år
 • Udlejning af elevskabe i kælderen
 • Gammel elevfest
 • SAG-festival
 • Renter af obligationer på knap 1,9 millioner. De fleste midler er bundet i et lukket depot, men renterne er en del af Trivselsfondens årlige indtægter

Af de årlige indkomne gaver, renter og nettoindtjening ved arrangementer og servicekorpsets aktiviteter må i der i følgende regnskabsår højst anvendes 96 %. Resten af beløbet skal henlægges til formuen.

Trivselsfonden holder arrangement

Bestyrelsen for Trivselsfonden

Bestyrelsen for Trivselsfonden står for en række arrangementer året rundt på Sankt Annæ Gymnasium. Overskuddet fra disse arrangementer samt fra fondens kapital uddeles løbende til ansøgere. Bestyrelsens medlemmer er elever, forældre, lærere, rektor og sanginspektør.

Næste medlemsmøde er den 30.oktober 2023. Se invitation her

Læs nærmere om bestyrelsen og årsregnskab nedenfor:

Valg til bestyrelsen

Bestyrelsen vælges efter følgende regler:

 • Lærerrepræsentanten for folkeskolen vælges af og blandt folkeskolens lærere
 • Lærerrepræsentanten for gymnasiet vælges af og blandt gymnasiets lærere
 • Elever fra gymnasiet vælges af gymnasiets elevråd
 • Elever fra folkeskolen udpeges af de to elevråd i fællesskab
 • Forældrerepræsentanter vælges af de fremmødte forældre på det årlige ordinære medlemsmøde
 • Repræsentanter for udgående elever vælges af de fremmødte tidligere elever på det årlige ordinære medlemsmøde

Trivselsfondes aktiviteter

 • 13. okt. 2023 Trivselsløb
 • 30. okt. 2023 kl. 18.00 Generalforsamling
 • 06. dec. 2023 kl. 18.00 Julefest 3.- 6.klasse

  Forældremøder (salgsbod åben):
 • 25.sep. 2023 : 1.g klasser

Trivselsarrangementer 2017 – 2029

Trivselsfondens Servicekorps

I forbindelse med en række af Trivselsfondens arrangementer har bestyrelsen brug for en hånd til opstilling af borde, billetsalg, servering og salg samt oprydning.

Vi reserver sæder i salen til de forældre, der vælger at give en hånd, så man også når at se koncert mv.
Hvis du har lyst til at hjælpe, kan du uforpligtende melde dig til Servicekorpset ved at sende en e-mail til os.

Du vil modtage en e-mail et stykke tid før et arrangement med en forespørgsel, om du kan hjælpe til det konkrete arrangement.

Send dit navn, e-mail og gerne din barns klassetrin til servicekorps.sag@gmail.com

Butik

Trivselsfonden sælger mange SAG-effekter – alle med Sankt Annæ Gymnasiums logo. Bl.a. t-shirts & sweatshirts, tørklæder, forklæder, nøglesnore, sko- & gymnastikposer, kuglepenne & blokke, ure og indkøbsnet.

Der vil normalt være fysisk salg ved en bod ved flere arrangementer på Sankt Annæ Gymnasium, heriblandt medlemsmøder, julefest, SAG-show og syng-sammen-aften.

Arrangementer med salg fra butikken

2022:

 • Forældremøde:                        26. september 2022         
 • Medlemsmøde :                      31. oktober 2022 kl. 18.00
 • Julefest 3. – 6. klasse :             07. december 2022 kl. 18.00

2023:

 • SAG Festival :                            29. april 2023

Støt Trivselsfonden

Vi er taknemmelige for, at gamle elever, forældre og virksomheder gerne vil donere større og mindre beløb til Trivselsfonden. Donationer kan overføre via:

MobilePay: 72755

Trivselsfondens bankkonto i :Danske Bank (9570) 13 23 61 00 

Tusind tak for din gave!

Sidst opdateret 9. januar 2024

Bliv en del af vores online fællesskab!

Følg os på vores sociale medier for at holde dig opdateret med vores spændende aktiviteter, begivenheder og de seneste nyheder.
Klik på profilerne herunder og vær med i vores digitale rejse i skolens hverdag.


Sankt Annæ Gymnasium

Gymnasiet

Folkeskolen

Københavns Drengekor

Sankt Annæ Pigekor

Musikalsk Grundkursus (MGK)

Sankt Annæ Big Band

Gymnasiekor

Sankt Annæ Symfoniorkester