Koret har en omfattende koncertvirksomhed i Danmark og har vundet internationalt ry med sine turnéer over det meste af verden.

Københavns Drengekor er tilknyttet Sankt Annæ Gymnasium, der er Københavns Kommunes sangskole. Her får de 180 drenge i alderen 9-14 år professionel sangtræning som en integreret del af deres almindelige skolegang.

Koret synger både a cappella og med orkester. Ved store koncerter med landets førende orkestre medvirker op mod 120 sangere, idet et veluddannet mandskor lægger den klanglige bund i musikken. Ved andre koncerter synger koret i mindre hold. Koret synger hovedsageligt klassisk musik, som er skrevet for netop drenge- og mandsstemmer.

Carsten Seyer-Hansen er kunstneriske leder for Københavns Drengekor.

Den kunsteriske profil

I korets fundats hedder det, at korets “formål er gennem musikopførelser at udbrede kendskabet til korværker og fortrinsvis sådanne, der oprindeligt er skrevet for drenge- og mandsstemme (den klassiske korlitteratur), samt til den samtidige instrumentalmusik”.

I dag opfører koret musik af en bred skare af klassiske komponister, især barokke og wienerklassiske, men også romantiske som Tjaikovskij og Lange-Müller. Den nyere kompositionsmusik har også fået en vigtig plads i repertoiret. F.eks. har koret bestilt og opført musik af Palle Mikkelborg. Denne musik har også været tilbagevendende som turnérepertoire.

Koret ser det som et vigtigt ansvar at sørge for, at der fortsat tilføjes nye værker til korlitteraturen skrevet med drengekor for øje.

International profil

Koret har oplevet en stigende interesse fra udlandet og har derfor de senere år turnéret med stigende intensitet. Således rejser koret årligt på en større, gerne oversøisk, turné og supplerer med en eller flere mindre rejser i Europa. Koret giver, særligt i Europa, gerne koncerter i festivalregi.

Mere i dybden

Med et vidtspændende repertoire fra bestillingsværker af vor tids førende komponister (Poul Ruders, Bernhard Lewkovitch, Per Nørgaard, Vagn Holmboe og Palle Mikkelborg m.fl.) tilbage til den allertidligste flerstemmighed har koret igennem årene vundet ry som et af de fineste af sin art. Københavns Drengekor har givet koncerter i alle dele af verden og ved utallige internationale musikfestivaler. Koret har endvidere deltaget i produktioner for radio og fjernsyn i Danmark såvel som i udlandet, og har en stor cd-produktion bag sig på selskaber som EMI, Decca, Vanguard, Chandos, Kontrapunkt og Danica Records (OH Musik).

Københavns Drengekor optræder sjældent med kordrengene alene. Ved koncerter er mandskoret således en uundværlig del af Københavns Drengekor. Årsagen hertil er først og fremmest det repertoire, koret ifølge sin fundats varetager.

Fra 1998 har koret med Dronningens tilladelse kunnet føje titlen Det Kongelige Kantori til sit navn og i overensstemmelse med korets traditioner er korets engelske navn Copenhagen Royal Chapel Choir.

Koret har modtaget en række priser for sit kunstneriske arbejde.

Sidst opdateret 14. september 2023

Bliv en del af vores online fællesskab!

Følg os på vores sociale medier for at holde dig opdateret med vores spændende aktiviteter, begivenheder og de seneste nyheder.
Klik på profilerne herunder og vær med i vores digitale rejse i skolens hverdag.


Sankt Annæ Gymnasium

Gymnasiet

Folkeskolen

Københavns Drengekor

Sankt Annæ Pigekor

Musikalsk Grundkursus (MGK)

Sankt Annæ Big Band

Gymnasiekor

Sankt Annæ Symfoniorkester